Saopštenja

Bez „ugradnje“ -nema izgradnje!

Na teritoriji Grada Sremska Mitrovica (uključujući i sela) u zadnjih nekoliko godina sve velike infrastrukturne projekte koje finansira grad Sremska Mitrovica ili kroz sufinansiranje sa drugim nivoima vlasti, izabrani izvođači radova su privredna društva izvan Sremske Mitrovice i to društva povezana sa SNS-om, mahom iz Beograda, Novog Sada i Niša!

Novoizgrađenim objektima sa kojima se hvali današnja vlast kao da ih je iz svog džepa finansirala, a ne sredstvima svih građana kroz poreske obaveze i druge sve veće namete, predstavlja kao svoje i na osnovu istih pripremaju izbornu kampanju, „mažući“ svojim sugrađanima oči pričama da su bogomdani i da bez njih ničega ne bi bilo!

Klasičan primer su objekti osnovne škole, domovi kulture, bazen, podvožnjak i drugi za koje su zaključeni ugovori sa izvođačima radova, a da su svi listom registrovani izvan Sremske Mitrovice.

Recept koji godinama primenjuju je sledeći:

-Prvo se uslovi tendera (javne nabavke) dogovore iz centrale kartela peko raznih poverenika, Zobenica i druge bratsko-stranačke linije;

-Nakon toga se raspisuje tender uz uslove koje mogu da ispune targetirana privredna društva;

-Posle sprovođenja tendera ( javne nabavke) zaključuje se ugovor.

Ugovor koji je zaključen sa izvođačem radova potpisan je po drastično većim cenama od realnih, a nakom potpisivanja ugovora isti ti izvođači zaključuju ugovore sa podizvođačima po znatno nižim cenama.

Čija je razlika, šta mislite?

No, ni to im nije bilo dovoljno pa su tako angažovani izvođači radova čak i za one radove koje su delimično sami izvodili angažovali radnike iz Sremske Mitrovice, a po okončanju posla i njima ostali dužni po više stotina hiljada i miliona dinara!

Pored radnika, mnogim podizvođačima koji su uglavnom kvalifikovani da izvode predmetne radove i koji su uglavnom sa područja Sremske Mitrovice, ali samo to, ne i da budu direktno izvođači jer onda ne bi bilo prostora za tal i dogovore, ne izvrši se isplata kompletno ugovorene vrednosti radova pa tako i oni ostanu zakinuti za po nekoliko miliona dinara!

Takođe, isti ti angažovani stranački izvođači radova direktno su oštetili i preduzeća iz drugih sfera privrede sa teritorije našeg grada kao što su restorani, prevoznici i drugi, ne izmirujući svoje obaveze na ime hrane, pića, smeštaja, prevoza i drugih usluga.

Naravno sve od navedenog vrlo dobro je poznato lokalnim funkcionerima ali im očigledno nije u interesu rešavanje ovakvih problema pod izgovorom da nisu nadležni, a stvarno iz razloga što se ne pitaju ništa i sprovede naređenja hijerarhijskog povereništva stranke!

Mitrovčani da li ste znali ovo i šta imate da kažete?

Ako niste, malo se raspitajte, pitajte vaše komšije, prijatelje koji se bave građevinom ili se kreću u određenim krugovima pa će vam biti jasno koliko nas kradu i koliko privrednih društava, preduzetnika i fizičkih lica su „zavili u crno“!

Nemamo ništa protiv da se nešto gradi i radi ali se brinemo i zanima nas koliko to košta sve nas zajedno, jer mi plaćamo sve ono na osnovu čega profesionalni politički manipulatori grade svoj „imidž“ i enormno se bogate kroz koruptivne tendere!

Patriotski, nema šta!

Leave a Response