Informacije o našem radu

BORBA SE NASTAVLJA

Završeni su izbori, završena je još jedna neravnopravna trka u kojoj se pobednik unapred znao. Posle nekoliko dana kada su se „glave ohladile“ i shvatila suština i način delovanja vlasti i opozicije mogu da se donesu zaključci. A oni su sledeći:

Grupa građana „Grad za sve nas“ nije neposredno učestvovala na održanim izborima, ali je posrednim učešćem, pozivajući svoje članstvo i simpatizere da izađu na izbore i glasaju protiv ove vlasti, dala svoj doprinos.

Rezime parlamentarnih izbora konkretno u našem Gradu ukazuje na činjenicu da je došlo do pada podrške vladajućoj stranci za više od 10% u odnosu na zadnje izbore održane pre dve godine.Još je rano za neku detaljniju analizu, ali sve ukazuje na to da je promena vlasti i sistema na lokalu izvesna i to već na sledećim izborima.

Ovim putem se zahvaljujemo svima koji su izašli na izbore i time pokazali da su spremni i željni promena.

Takođe, jedno veliko BRAVO za naše pristalice koji su kao članovi biračkih odbora učestvovali na ovim izborima i vršili konstantan pritisak da se izbori koliko toliko sprovedu bez većih nepravilnosti, bar u našem gradu.

Izbori, koji su sad već iza nas biće pokazatelj i smernice koje ćemo slediti u narednom periodu, pripremajući se za lokalne izbore koji su pred nama.

Sledi nam rad na jačanju naše grupe građana, animiranju ljudi, predstavljanju našeg programa, ciljeva i načela i priprema za lokalne izbore, koji slede, najkasnije, 2024 godine. To je naš teren, naš ring i naša borba kako bi konačno oslobodili ovaj Grad od diktature i od apsolutne vlasti jednog čoveka i njegovih podanika!

Napominjemo da smo u skladu sa obećanjem koje smo dali vama još 2020. godine kad smo osnovani, ostali dosledni i samostalni, ne ulazeći u trenutne opozicione okvire i koalicije, da smo orijentisani i dosledni u borbi protiv ovakve nakaradne vlasti bez povlačenja i opuštanja!

KUĆA SE PRAVI OD TEMELJA, A NE OD KROVA, VREME JE DA BIRAMO NAJBOLJE LJUDE, PRVO IZ SVOJE ULICE, NASELJA, SELA, GRADA…

Leave a Response