Informacije o našem radu

ČEMU TO SLUŽE JAVNA PREDUZEĆA U SM ?

2.2kviews

Informacije o stepenu  usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Sremska Mitrovica (za period od 01.01.2020. do 31.12.2020.godine) bila je jedna od tema kojom su se bavili odbornici GG “Grad za sve nas” na osmoj sednici Skupštine grada. Abnormalno veliki troškovi  javnih preduzeća, o kojima svedoče izveštaji koji dolaze na sto naših odbornika, izveli su  našeg odbornika Uroša Vozarevića za skupštinsku govornicu: “Po analizi koju ste nam opet vi dostavili u materijalu za ovu skupštinu navodite da ste u doba pandemije 2020. uspeli da uštedite sramnih 6% gradskog budžeta iz svih javnih preduzeća koje ste osnovali….Podsećamo vas da je pandemija počela u martu 2020. i unela smanjenja zaposlenih, rad na pola radnog vremena, smanjenje potrebe o privremeno povremenim poslovima, smanjene troškove službenih što radnih što “paradnih “ vozila i za to sve iako ste planirali u budžetu stotine i stotine miliona dinara vi ste uspeli da za 9 meseci uštedite nešto preko 100 000 000.00!!! A da ne govorimo da ste iste te zaposlene i sredstva budžeta koristili za volontere  i finansiranje SNS izborne kampanje. To je građanima i nama dokaz da ste na ovoj pošasti i profitirali kao i na samom budžetu koji ste veoma dobro osmislili da ga opljačkate!!! Dokaz je i ova mizerna ušteda u budžetu!Što se JKP Komunalija tiče, šta to za 30% povećava njihov obim posla koji je poznat i definisan zadnjih dvadesetak godina da bi oni mogli da zapošljavaju 50 radnika više na već postojećih 170? Ja mislim da je to samo alternativa za naredne izbore gde ćete glasačima nuditi ta radna mesta a za uzvrat kao što vam je i do sad bila praksa, tražiti sigurne glasove i time nastaviti sa egzistencijalnim ucenjivanjem naših građana (jer da je to zaista potrebno ovom preduzeću za poslovni opstanak, kvalitet usluga i slično, ono bi taj benefit već uveliko i koristilo)!To isto važi i za JKP Vodovod koji takođe “krase” isti maniri arčenja i nemilosrdnog trošenja gradskog budžeta na fiktivna I šefovska radna mesta SNS funkcionera,  vozne parkove i slično a pritom  teško sami nalaze lokaciju preduzeća od kojeg dobijaju platu za fiktivno radno mesto zadnjih par godina! Naši građani o ovim javnim preduzećima imaju sledeće mišljenje: •Sudeći po računima koje dobijamo od ovih Javnih preduzeća, iz česme nam teče mineralna voda, smeće odvoze u limuzini, interfoni su nam u romingu a ulicu čisti niko drugi do Kristijano Ronaldo!!! •“Srem gas” ima netačne-neistinite podatke u svojoj prezentaciji koju ste nam vi dostavili za ovu 8. Gradsku skupštinu a to je da u 2020. nije imao smanjenje zaposlenih…  Tvrdnja u stavci 5. koja se bavi dinamikom zaposlenih da „preduzeće u četvrtom kvartalu nije imalo ni priliv ni odliv kadrova“ neistina je 100% jer ste u decembru 2020. godine otpustili dva zaposlena koja su vam radila preko agencije iz Novog Sada u periodu od februara do decembra za “ tričavih” 3.6 miliona dinara a koje je Sirmium gas velikodušno uplatio na račun ove SNS agencije za zapošljavanje i time sebe doveo u poslovni fijasko gde je otpustio preko potrebne mlade diplomirane mašinske inženjere i zaposlio penzionera na Privremeno povremenim poslovima  da bi imali kvotu za komisiju koja izlazi na teren prilikom puštanja gasnog voda(kotla) u rad!!! Da ironija bude veća i sam direktor ovog preduzeća mora ići u komisiju samo zbog oskudnog kadrovskog brojnog stanja u preduzeću!!! Iako to nije po zakonu i on kao inženjer neke druge struke nema akreditaciju i ovlašćenja da se i time bavi!

Leave a Response