Informacije o našem radu

D.O.O. “ Sirmiumput “ – jama bez dna

1.4kviews

Povodom materijala koji su naši odbornici dobili za 11. sednicu Skupštine grada Srеmske Mitrovicе, održanu 28.5.2021. godine, a koji se odnosi na stvarno stanje u D.O.O. „Sirmiumput“, mi kao Grupa građana “Grad za sve nas” imamo dužnost i obavezu da vam te informacije prenesemo, kao i reagovanje našeg odbornika Uroša Vozarevića koji je komparativnom analiizom “akta osnivanja” i “stvarne delatnosti” D.O.O. „Sirmiumput“, ukazao na javašluk i neodgovorno trošenje budžetskog novca:
“ U materijalu koji su nam dostavili nadležni iz Gradske uprave, a tiče se opisa poslovanja D.O.O.“Sirmiumput“ navode se sledeće dužnosti ovog preduzeća:
– Održavanje saobraćajnica na teritoriji Grada Sremska Mitrovica kako u letnjem tako i u zimskom periodu, vertikalne i horizontalne signalizacije, da imaju zimsku službu i drže je funkcionalnom kao i održavanje pružnih prelaza na teritoriji grada.”
Da je ovo mrtvo slovo na papiru, naš odbornik dokazuje sledećim činjenicama:
“ Budžet preduzeća je oko
150.000.000,00din.
– za 6 zaposlenih
12.000.000,00 dinara su plate
– zakup prostora za rad
500.000,00 dinara (iako grad poseduje stotine m2 poslovnog prostora)
– pomoć zaposlenima
330.000,00 dinara
– troškovi s posla na posao 150.000,00 dinara
– Ptt usluge 250.000,00 dinara za 6 zaposlenih
– troškovi amortizacije
100.000,00 dinara (iako Sirmiumput NEMA NI JEDNO VOZILO, MAŠINU, PA ČAK NI LOPATU ZA SNEG, A NADLEŽNO JE ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE PREKO 200km PUTA)
– ostale usluge 200.000,00 dinara – ne zna se za šta su!
– ostali troškovi
41.200.500, 00 dinara (na moje pitanje šta je ova stavka – odgovor je Zimsko održavanje puteva)

 • Za održavanje pružnih prelaza od JP Železnice Srbije dobijaju 4.100.000,00 dinara konstantno i to za sledeća održavanja:
 1. zamena 0.4 akumulatora
 2. 0.5 releja
 3. 1 kg Tot masti
 4. 2 opruge
 5. 1 prekidač
 6. 2 diode
 7. 4 sijalice
 8. 10 osigurača
 9. 1 šinski kontakt

Prosek po pružnom prelazu 500.000,00 din. Pitamo se gde možemo kupiti 0.4 akumulatora, 0.5 releja i prvenstveno KO TO U D..O. O. „SIRMIUMPUT“ IZVODI OVE RADOVE NA ODRŽAVANJU?
POGLEDAJTE KAKVI SU NAM PRUŽNI PRELAZI I DA LI SU BEZBEDNI?!
U ciljevima ovog javnog preduzeća navedeno je i sledeće, citiram:
-kvalitetno rukovođenje i izvođenje radova (pogledajte slike)
-štedljivost i racionalnost (pogledajte ponovo troškove zaposlenih i sredstava za rad)
-briga i bezbednost zaposlenih (HTZ oprema planirana u 2021.god. je 0 dinara)
-troškovi za asfaltnu bazu 0 din.
Povećanje goriva i maziva sa 250.000,00 na 400.000,00 dinara, iako nemaju apsolutno ni jedno vozilo niti mašinu, a to dokazuje i stavka u finansijskom planu
-REGISTRACIJA VOZILA 0 din I REZERVNI DELOVI 0 din!!!!
I na kraju da rezimiramo privredno društvo „Sirmiumput“ kroz finansijski plan i stvarno stanje izvedenih radova:
-preduzeće posluje sa gubitkom zadnjih par godina, a taj trend su nastavili i u prva tri meseca 2021.godine ( iako se iz budžeta grada finansira 99% )
-održava oko 200 kilometara puteva na teritoriji grada, a nema ni putničko vozilo, niti jednu mašinu
-povereno im je zimsko održavanje 200 km puta, a nemaju ni lopatu za sneg, a takođe, imamo i još jedno “zimsko održavanje” sa JKP „Komunalije“, koje plaćaju građani (trotoari, most i slično). „
Zaključak našeg odbornika i GG “Grad za sve nas” je sledeće:
Ovo preduzeće je osnovano za zapošljavanje partijskih funkcionera sa najviše “kapilarnih glasova” i najposlušnijih kadrova, kao i za isisavanje novca iz budžeta Grada u dalje samo njima poznate finasijske tokove i firme nameštenih izvođača radova! Zašto!?
( zato što se svi postulati iz Osnivačkog akta ovog javnog preduzeća izvršavaju od strane trećih lica i to opravdava stalne gubitke).

Zato što:

 1. ovo preduzeće nema odgovarajući stručni kadar,
 2. ovo preduzeće nema dovoljan broj zaposlenih,
 3. ovo preduzeće nema mašine i alate za zimsko održavanje puteva, popravke i slično, ali zato sada “samo” ima uredne plate, pomoć zaposlenima, troškove, prezentacije i slično.
  Takođe da istaknemo da je izgleda ovo preduzeće iako finansijski gubitaš godinama, pa i 2021.godine, postalo “riznica” stručnog kadra u JP „Pošta Srbije“, te je “verovatno po javnom konkursu i Cv-u” jedna od zaposlenih teleportovana za direktora filijale „Pošte“ u Sremskoj Mitrovici, iako je bila među čelnim ljudima preduzeća „Sirmiumput“ sa dugogodišnjim gubicima!! Verujemo da joj je to bila prednost prilikom konkursa!
  Šta je rešenje:
 • Ugasiti ovo preduzeće, jer je to
  25.000.000,00 dinara uštede!
  -U Upravi za saobraćaj postaviti stručne ljude, a ne načelnika koji je profesor fizičkog vaspitanja!
 • Zaposliti jedno do dva lica koja će biti nadležna za tendere održavanja puteva i signalizacije, jer i ovako to sve rade treća lica dok Grad ne isplanira investicije za mašine i opremu.
 • Osnovati preduzeće koje će samo izvoditi radove (kao npr. „Sremput“ Ruma sa oko 60.000.000,00 dinara uštede) uz garanciju da će izvođač radova MORATI da poverene radove izvede kvalitetno i sa garancijom, jer će ga na to primorati Javni tender ili nabavka, a ušteđeni novac implementirati u obnovu i izgradnju saobraćajnica i signalizacije!
 • Ne podizati cenu radova koja na tržištu SVUDA iznosi sa svim pripremnim radnjama za
  1m2 asfaltnog puta 25e/m2
  i uz digresiju da novoizgrađeni put u Fruškogorskoj ulici u Ležimiru nije urađen ni po jednom standardu, urađen je samo do pola, a plaćen je 6.000.000,00 dinara (a realno vredi maksimalno do 3.500.000,00 dinara) što govori da je Ležimir ili neko drugo naseljeno mesto u kojem naši sugrađani do svojih kuća prolaze kroz blato, uskraćeno za još minimum 500m asfaltnog puta!”

Oslobađanje medija, zaglavljenih u jednoumlju autokratskog režima, koji ćute o pitanjima koja muče naše sugrađane, predstavlja jedan od naših glavnih programskih ciljeva, a dok se to ne desi, mi nastavljamo da vas o našem radu i borbi detaljno informišemo. Nadajući se danima kada će prenosi skupštine biti vidljivi i dostupni svim našim sugrađanima, pratite nas na našoj stranici https://gradzasvenas.rs/

Leave a Response