Informacije o našem radu

TRAŽIMO DA RADOVI U OSNOVNOJ ŠKOLI U MARTINCIMA BUDU TRANSPARENTNI

1.5kviews

Osnovna škola je jedna od najvažnijih društvenih institucija u selu, ne samo zbog toga što je bila i ostala onaj činilac koji pruža sistematsko obrazovanje novim naraštajima u selu i tako ih prva osposobljava za sve one životne uloge koje nisu vezane za obrazovanje u poljoprivrednoj porodici, nego i
zbog toga što je ona još uvek žarište mnoštva delatnosti, inovacija i inicijativa u seoskoj sredini i od izuzetne je važnosti da direktor škole svoj posao obavlja profesionalno.
Zabrinut za pravilno investiranje sredstava dobijenih od Pokrajinskog sekretarijata, za govornicu je izašao naš odbornik Milan Savić:
„Povodom mog odborničkog pitanja postavljenog na 8. sednici Skupštine grada 23.2.2021. gde sam ukazao na loše stanje Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Martincima, gradonačelnica mi je odgovorila sledeće: „Shodno članu 126. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja direktor škole je odgovoran za zakonitost rada i uspešno obavljanje delatnosti ustanove“, naglašavam – direktor škole je odgovoran, a kasnije će vam biti jasno i zbog čega ovo ističem.
Pohvaljujem novčana sredstva namenjena Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u Martincima, koja su dobijena od Pokrajinskog sekreterijata za obrazovanje u iznosu od 2.800.000 dinara, što je skoro 24.000 eura za investiciono održavanje toaleta, a sve na vašu inicijativu, odnosno inicijativu gradonačelnice jer očito da direktorica ne obavlja svoj deo posla, pošto se ionako ni za šta ne pita.
Da li je potrebno da predstavnici Saveta roditelja pišu gradonačelnici, dolaze na sastanak da se vide sa njom, a ja da iznosim probleme kroz odborničko pitanje da bi se preduzeli neki koraci? Gde je direktorica, da li je ona tu da se bavi tračaranjem, otvorenom diskriminacijom i sudskim sporovima ili problemima škole?
Dobijena sredstva u iznosu od 2.800.000 dinara, što ponovo pohvaljujem, su medijski propraćena. Da li će medijski biti propraćeni i radovi, kako bismo imali uvid u racionalno trošenje novca?“


Oslobađanje medija, zaglavljenih u jednoumlju autokratskog režima, koji ćute o pitanjima koja muče naše sugrađane, predstavlja jedan od naših glavnih programskih ciljeva, a dok se to ne desi, mi nastavljamo da vas o našem radu i borbi detaljno informišemo. Nadajući se danima kada će prenosi skupštine biti vidljivi i dostupni svim našim sugrađanima, pratite nas na našoj stranici https://gradzasvenas.rs/

Leave a Response