Informacije o našem radu

DA LI MITROVAČANIMA OTIMAJU OBALU?

Na 8. sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica, održanoj danas, 23.02.2021. odbornici GG “ Grad za sve nas „, postavili su nekoliko pitanja o temama koje uznemiravaju građane našeg lepog grada, na obali Save.
Baš, ta naša reka, tj. njena leva obala, bila je i povod da za govornicu izađe naša odbornica Radosava Stanković:

“ Da li je istina da se na prostoru nebranjenog dela priobalja Save planira izgradnja zidanih ili nekih drugih objekata? Zakonom o vodama propisane su dozvoljene namene objekata, koje svakako nisu ni vikend kuće, kao ni vikend kuće za iznajmljivanje, niti su to zidani objekti makar i sojeničkog tipa, a građani su vrlo zabrinuti jer se danima priča da će se upravo takvi objekti graditi na prostoru priobalja kod igrališta FK “Srem”. Iskoristiću priliku da vas podsetim na poplave koje su se desile 2014. godine i smatram da je u forlandu reke Save, nebezbedno bilo šta graditi, a pogotovo ne toliki broj objekata ( gradom kruže priče o 24 objekta), sa probijanjem nasipa zbog uvođenja vodovodne I kanalizacione mreže, a sve radi ostvarenja nečijeg ličnog interesa, kao što je to učinjeno u naselju Stari most, kada su određena lica dobila u zakup zemljište u forlandu reke Save, a nakon izgradnje prodali tzv. montažne objekte i preneli pravo zakupa na zemljište uz ekstremnu visoku zaradu koja predstavlja zloupotrebu pozicije tih lica!
Molim vas da odgovorite, kakvim pravnim i urbanističkim dokumentima je izgradnja ovakvih objekata dozvoljena i predviđena? Da li su ti dokumenti bili ili će biti predmet javnog uvida i rasprave?“

Drugo pitanje koje je odbornica postavila, tiče se igrališta u naselju 25. maj :

„Naše građane interesuje u kom se vlasničkom statusu nalazi fudbalsko igralište u naselju 25. maj.
Igralište je dugo bilo neograđena javna površina, pa je ograđeno i dato jednoj fudbalskoj školi na upravljanje i samim tim uskraćeno je pravo svim ostalim građanima, da ga koriste.
Od pre mesec dana se pravi teren sa veštačkom travom i postavljamo pitanja:
Koja je namena tog terena?
Ko će se starati o tom terenu?
Šta će biti izgrađeno sem tog terena, atletska staza, tribine, svlačionice, parkinzi…?
Kada je i ko usvojio ovaj projekat?
Da li je istina da će ga FK „Radnički“, eksluzivno koristiti kao pomoćni stadion, dok se ne izgradi čuveni gradski?
Pod kojim uslovima i da li će građani moći da ga koriste bez naknade, kao što su mogli do pre par godina?
To je jedina javna površina u mnogoljudnom naselju i nema smisla da se otima građanima, ako će biti ograđena i ako im se onemogući slobodan pristup.“

Oslobađanje medija, zaglavljenih u jednoumlju autokratskog režima, koji ćute o pitanjima koja muče naše sugrađane, predstavlja jedan od naših glavnih programskih ciljeva, a dok se to ne desi, mi nastavljamo da vas o našem radu i borbi detaljno informišemo. Nadajući se danima kada će prenosi skupštine biti vidljivi i dostupni svim našim sugrađanima, pratite nas na našoj stranici https://gradzasvenas.rs/

Leave a Response