Информације о нашем раду

DUGOROČNA ŠTETA LOŠOM STRATEGIJOM

Osma sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica, za Grupu građana „Grad za sve nas“ predstavljala je priliku, da se za govornicom iznesu teme, koje se bahatim i nestručnim odnosom aktuelne vlasti, direktno reflektuju na slabiji kvalitet života naših sugrađana. Odbornica Kristina Dragišić, veoma stručna u ovoj oblasti, obratila se vladajućoj (potpuno nezainteresovanoj) većini osvrtom na novu Strategiju razvoja socijalne zaštite Grada Sremska Mitrovica 2021. – 2025. i ukaže na čak sedam stavki koje predstavljaju grubo kršenje Zakona o planskom sistemu.

„Strategija razvoja socijalne zaštite mora biti konceptualno usklađena i sinhronizovana sa osnovnim tokovima društvenih promena i mora poći od sagledavanja aktuelnih potreba, analize postojećeg stanja i ex post analize rezultata prethodnog strateškog dokumenta, kao i uočenih problema i nedostataka u društvu.
U skladu sa ovim, trebao je da nastane i bude koncipiran naš lokalni strateški dokument razvoja socijalne zštite, koji je morao biti usklađen sa Zakonom o planskom sistemu ( „Sl.glasnik RS“, br.3 ), koji jasno definiše strukturu, formu i proces izrade ovog planskog dokumenta i koji je OBAVEZUJUĆI za sve jedinice lokalne samouprave od 2021.
Strateški dokument je u čak 7 ( sedam! ) tačaka prekršio ovaj Zakon, kao i Uredbu o metodologiji upravljanja Javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika u članu 2. i 3. („Sl.glasnik RS“, br.8, 8. 2. 2019. ) . 
Osnovne zamerke su što ključni i ekstremno važan dokumenat za razvoj socijalne zaštite jednog Grada, napisan u nedefinisanom terminu, sa nedozvoljenim, prekršenim i nepostojećim procedurama, ishitreno i traljavo, napisan od nepoznatog(tih) autora i protivno gore navedenim novim Zakonom i uredbama! 
Misteriozni autori ove strategije, neodgovorno i tendenciozno su izbegli kompleksni način pisanja i kreiranja strategije razvoja SZ, zato što on prodrazumeva više obaveza, duži vremenski rok pri izradi i onemogućava komandnu kontrolu. 
Način na koji su targetirani problemi, pružaoci usluga, kao i usluge socijalne zaštite koje će se u budućnosti razvijati i finansirati, kreirani su tako da budu poligon za buduće stranačko zapošljavanje. Kreatori ove strategije su imali u vidu predstojeće izbore i potrebu vlasti da novim radnim mestima koji su u nadležnosti „poslušnih oficira stranke“, direktora ustanova tipa CSR i ŠOSO „Radivoj Popovic“, obezbedi nove kapilarne glasove. 
Isti slučaj je i sa susednom Rumom, gde se na mnogim mestima kao glavni partner protežira Udruženje „Solidarnost“ koje je već angažovalo po ugovorima o delu čak 100 osoba kao personalne asistente! Model korišćenja gradskih budžetskih sredstava i „upumpavanje“ u ustanove i JP je isti, kao i sama strategija razvoja SZ ova dva susedna mesta, našeg Grada i Rume. Pogledajte malo detaljnije ova dva strateška dokumenta:
obe strategije imaju isti broj strana, pisani su istim fontom, imaju čak  dva istovetna poglavlja 2. i 7. sa istim brojem pasusa i sa čak  istim rečenicama!!! 
Ne treba biti doktor nauka pa shvatiti da je isti ekspert pisao strategije za oba mesta!
Ali, vaša vlast je i uvela toleranciju na lopovluk i plagiranje, pa je potpuno legitimno prepisati doktorate, kupiti fakultetske diplome, obesmisliti sve zakone koje sami donosite.  
Ovi  Zakoni su i kreirani da pomognu bolje kanalisanje interesa građana, da se čuju njihove potrebe i adekvatno odgovori na iste. Sve je to zaobiđeno da bi se što pre dobio dokument koji predstavlja nacrt budućeg legitimnog zapošljavanje vojske ucenjenih osoba po Ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, uz još novu turu političkog mobinga u kampanji za izbore koja nikad ne prestaje. 
Ovako napisan dokument javne politike predstavlja pokušaj da još jednom izvrgnete ruglu, obesmislite ceo proces  i instrumentalizujete ceo sistem, podredivši ih interesima vaše političke grupacije, nije vam prošla ovaj put.
Zaboravili ste da ovde ne sede više kvaziopozicionari koji su glasali za svaki vaš predlog. Pardon! Ipak, sede. Izvinjavam se Mitrovačkoj alternativi. 
Ali, postoji i prava opozicija oličena u GG „Grad za sve nas“, koja se sastoji od stručnjaka u svojim oblastima vrlo zainteresovanih za odluke i dokumente iz sfera u kojima godinama i decenijama rade i stiču iskustva, tako da ne mogu da vam prođu ovakvi aljkavo napisani dokumenti.
Istini za volju, proći će, jer vaša većina može da izglasa i da je Zemlja ravna ploča, samo ako to neko „odgore“ naredi.  
Ali oni koji stoje iza vas u celom ovom procesu, u ovom slučaju resorno Ministarstvo kao vama nadređeni i GIZ kao donator celog trogodišnjeg projekta, do detalja su obavešteni o svemu. 
Ovim ste napravili kratkoročni benefit za sebe i dugoročnu štetu za naš Grad. 
U istraživanjima Delegacije EU u Srbiji, UNOPSa, Centara za razvoj demokratije i dr. već postoje negativne reference o rezultatima ranijih strateških dokumenata iz oblasti socijalne zaštite koji su najblaže rečeno bile „mrtvo slovo na papiru“. Pogledajte malo te dokumente i videćete gde se nalazi naš Grad u odnosu na druge. 
Ipak, postoji stara i mudra izreka koja se do sada nebrojeno puta pokazala kao istinita:
MOŽETE KAKO HOĆETE, ALI NE MOŽETE DOKLE HOĆETE! „

Oslobađanje medija, zaglavljenih u jednoumlju autokratskog režima, koji ćute o pitanjima koja muče naše sugrađane, predstavlja jedan od naših glavnih programskih ciljeva, a dok se to ne desi, mi nastavljamo da vas o našem radu i borbi detaljno informišemo. Nadajući se danima kada će prenosi skupštine biti vidljivi i dostupni svim našim sugrađanima, pratite nas na našoj stranici https://gradzasvenas.rs/

Leave a Response