Informacije o našem radu

GRADSKO VEĆE ILI TAJNO VEĆE?

1.1kviews

Naš odbornik Aleksandar Umetić je za govornicom, na tačku koja se tiče Izveštaja rada Gradskog veća u 2020. godini, kritikovao netransparentnost izveštaja koji je veoma uopšten i nejasan, pogotovo kada se u obzir uzme ozbiljna uloga koju bi Gradsko veće trebalo da obavlja :

“ Izveštaj je potpisao zamenik gradonačelnika, Petar Samardžić, a od šest strana koje sadrži, dve su prepisane iz Statuta grada o nadležnostima Gradskog veća. U ostalom delu ovog, izuzetno šturog izveštaja saznajemo da je prošle godine održano 20 sednica – 9 u starom,11 u novom sastavu. Neke sednice su održane telefonski, a navodi se da su članovi Gradskog veća bili izuzetno vredni i učestvovali u humanitarnim akcijama, ali
nigde ne piše šta su oni konkretno uradili. Članovi veća nisu ovde volonteri, pa da se hvale svojim aktivnostima, a za svoje stranačko delovanje već su nagrađeni, jer su tu gde jesu. Oni građane Sremske Mitrovice koštaju oko 5 MILIONA DINARA godišnje. U svakoj lokalnoj samoupravi, Gradsko veće je jedan od stubova i ključni subjekt razvoja te sredine, a šta je kod nas???
Uloga Gradsko veća je da predlaže Statut, budžet, da vrši nadzor nad radom gradskih uprava, imenuje načelnike, prati realizaciju programa poslovanja i vrši koordinaciju rada javnih preduzeća čiji je osnivač grad.
Ključno je što ovde ne vidimo ko su ti ljudi, njihove stručne i poslovne kvalitete, čime su se kvalifikovali za ovako odgovoran posao, koji je njihov lični doprinos razvoju lokalne samouprave? Zasto ne napišete imena, stručnu spremu tih ljudi, konkretne poslove za koje su zaduženi? Je l’ to neka tajna? Tek kada budemo znali ko su ti ljudi, šta su po struci, dosadašnje rezultate u karijeri, onda možemo i uzeti ovaj izveštaj u razmatranje i pričati o njemu.
Ovako ga možemo oceniti površnim, nerazumljivim i neozbiljnim i glasaćemo protiv njegovog usvajanja.“

Oslobađanje medija, zaglavljenih u jednoumlju autokratskog režima, koji ćute o pitanjima koja muče naše sugrađane, predstavlja jedan od naših glavnih programskih ciljeva, a dok se to ne desi, mi nastavljamo da vas o našem radu i borbi detaljno informišemo. Nadajući se danima kada će prenosi skupštine biti vidljivi i dostupni svim našim sugrađanima, pratite nas na našoj stranici https://gradzasvenas.rs/

Leave a Response