Informacije o našem radu

Izbori i imenovanja

2.2kviews

Na petoj sednici skupštine grada imenovani su direktori, upravni i nadzorni odbori javnih preduzeća i ustanova .

Suštinski se ništa nije nije promenilo, jer je preko 90% istih direktora ostalo na funkcijama samo su zamenili mesta.

Po ovoj tački ispred naše GG govorila je Kristina Dragišić:

Dopunski materijal za sednicu poslali ste nam 22 časa pred sednicu što je nedopustivo sa čak 66 dokumenata! Znamo da kad nas tad i tako zatrpate materijalom, pokušavate nešto da sakrijete i nismo pogrešili.
Dakle, vidimo u ovom materijalu da vi gospodo imate skoro 150 osoba članova Upravnih i Nadzornih odbora svih mogućih preduzeća, ustanova kulture, predškolskog i školskog obrazovanja, itd.

Iako članstvo u UO i NO treba da bude posebna čast i odgovornost jer tu raspravljate o radu i finansijama tih institucija, u njima vidimo ljude koje nemaju nikakve veze sa određenom institucijom osim stranačkog namirivanja.
Na stranu što 1/4 članstva u odborima jesu zaposleni u tim ustanovama i što se sastanci održavaju u radno vreme. Smatramo da članovi odbora treba da se plate po sednici jer recimo NO jedne ustanove se susreće 1 ili 2 puta godišnje, a visoka nadoknada ide svaki mesec.
Nije logično da u Turističkoj organizaciji grada koja broji 4 zaposlena ima čak 12 članova UO i NO!
I kuriozitet je što tih 12 osoba koji se okupe ukupno 3 do 5 puta godišnje, koštaju naše građanje čak 3 miliona dinara!
Zatim, imamo dve ustanove kulture na jednoj adresi, na istom spratu iste zgrade: „Sirmiumart“ i Ustanovu za negovanje kulture “ Srem“ koji od 12 zaposlenih imaju 2 direktora, 2 zamenika i naravno po 2 upravna i nadzorna odbora .
E ta dva UO i NO ukupno broje čak 18 ljudi i koštaju nas, pazite sad:

  1. Za rad obe ustanove izdvaja se 58 miliona dinara (ponavljam ukupno 12 zaposlenih)
  2. Za UO i NO obe ustanove još 5 miliona!
    Podsetiću da ste u 2018. godini za ove dve ustanove kulture odvojili 300 miliona, u 2019. godini 335 miliona, a ove godine čak 353 miliona dinara, pa im rebalansom budžeta dodelite još 30 miliona dinara! To znači da ste ove godine odvojili rekordnih 383,5 miliona dinara iako su sve aktivnosti zbog pandemije svedene na minimum!
    Kako ćete to objasniti građanima Sremske Mitrovice, da ste na ovaj način namirili još vaših poslušnika i povećali im prihode, dok mnoštvo ljudi ne zna kako da sastavi kraj s krajem?
  3. Dakle, kolege odbornici, zaključujem moju diskusiju ovim stavom : VAŠA PARTOKRATIJA NAS SA VELIKOM SIGURNOŠĆU VODI U PROPAST ALI I U BANKROT. Mislite o tome pre nego podignete ruke da izglasate i ovo!

Leave a Response