Informacije o našem radu

KOLIKO SU STRUČNI GRADSKI FUNKCIONERI?

U Sremskoj Mitrovici je već postala ustaljena praksa  da stranački aktivisti prvo postaju funkcioneri, pa tek onda dolaze do diploma koje su potrebne za date pozicije. Takođe, često se dešava da na šefovskim mestima raznih javnih preduzeća i ustanova završe i stranački poslušnici koji ne da nemaju odgovarajuću školu, nego je nemaju uopšte. O upravnim i nadzornim odborima izlišno je i govoriti, jer su na tim mestima počeli  da se imenuju ljudi koji nemaju ni srednju, a poneki ni osnovnu školu. 

Najsvežiji primer ovakve prakse je načelnik Gradske uprave za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove, Ljubomir Vujčić, koji je na mesto načelnika došao sa zvanjem diplomirani profesor fizičkog vaspitanja, da bi brže – bolje – ekspresno „došao“ do diplome master industrijsko–ekonomskog menadžera. Ipak, ni ovo novo zvanje nije odgovarajuće za stručno vođenje ove gradske uprave.

Javljajući se po tački dnevnog reda – Izveštaj o radu Gradske uprave za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove, naš odbornik Miroslav Jovanović dotakao se ove, za vladajuću koaliciju izuzetno osetljive teme:

„Iz izveštaja se može videti da se u Službi saobraćaja koja je sistematizovana pri ovoj gradskoj upravi, obavljaju isključivo poslovi vezani za računovodstvo i finansije, iako bi trebalo da to budu poslovi vezani za saobraćaj. Izveštaj će se lako ispraviti, ali ostaje problem što od početka mandata  naše Odborničke grupe u Skupštini, mi možemo samo da konstatujemo da se ne ispunjavaju propisi i obaveze koje su jasno definisane Zakonom o bezbednosti saobraćaja i Zakonom o putevima. 

Jedini logičan zaključak koji se nameće je da je problem taj što ovu gradsku upravu vodi lice koje nije stručno za ove poslove. Vladajuća koalicija se brani od ovakvih prozivki tim da nije bitno koje zvanje imaju funkcioneri, nego je bitno to da su dobri menadžeri. Ako je tako, predlažem da javno objavite svim građanima i njihovoj deci koja studiraju, ili koja tek treba da studiraju da nije bitno koji će fakultet završiti, može i vanredno, može i za 3 meseca, mogu i da kupe diplomu, jer je ova vlast  građanima omogućila i tu „privilegiju“. Jedino što je bitno je koliko će skupiti „sigurnih“ i „kapilarnih“ glasova i oni najbolji će automatski postati dobri menadžeri. Kome se posreći i ko bude najbolji, biće nagrađen mestom načelnika ili direktora. 

Da to baš i nije tako govore rezultati vašeg rada, ili bolje rečeno nerada, jer se zbog nestručnosti kadra koji upravlja ovom gradskom upravom, konstantno krši i neispunjava zakon i kao posledica toga je to da je funkcionisanje Grada u oblasti saobraćaja, što se tiče zakonskih propisa koje treba da ispunjava lokalna samouprava, dovedeno do besmisla.“

Oslobađanje medija, zaglavljenih u jednoumlju autokratskog režima, koji ćute o pitanjima koja muče naše sugrađane, predstavlja jedan od naših glavnih programskih ciljeva, a dok se to ne desi, mi nastavljamo da vas o našem radu i borbi detaljno informišemo. Nadajući se danima kada će prenosi skupštine biti vidljivi i dostupni svim našim sugrađanima, pratite nas na našoj stranici https://gradzasvenas.rs/

Leave a Response