Informacije o našem radu

MISTERIJA ATLETSKOG STADIONA

Sedma sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica, za Grupu građana „Grad za sve nas“ predstavljala je priliku da se za govornicom iznesu informacije o astronomskim troškovima koje je napravio „Atletski stadion“. U atmosferi u kojoj niko od odbornika vladajuće većine nije našao za shodno da se odvoji od skupštinske stolice i pokuša bar nekom reči da objasni kuda odoše milioni dinara naših sugrađana, za reč se javio naš odbornik Milan Savić:

„Јavljam se za reč povodom Programa poslovanja „Atletskog stadiona“ za 2021. godinu. Ova ustanova je za mene prava misterija kada je reč o raspolaganju sredstvima iz budžeta Grada, jer je u godini epidemije svetskih razmera potrošila preko 15.000.000 dinara, a u ovoj godini se planira budžet u iznosu od 12.284.335 dinara. Zašto je ovo sporno? Pa i sami ste u izveštaju za 2020. godinu napisali da mnoga atletska takmičenja koja su bila planirana nisu održana u Sremskoj Mitrovici, dok sa druge strane najavljujete povećanje obima aktivnosti u 2021.godini i u tu svrhu planirate brojne radove na rekonstrukciji atletske staze, terena pod okriljem ustanove, pomoćnih objekata, planirate da zaposlite određeni broj ljudi koji navodno treba da potpomogne realizaciju svih ovih događaja i aktivnosti.

Da li ovo znači da nešto nije bilo u redu sa prethodnim budžetom ili ste pronašli magičnu formulu prema kojoj je povećanje obima posla ekvivalentno smanjenju troškova? Da li se zaista sprovode rigorozne mere štednje ili je kritika urodila plodom? Kada je reč o radovima sprovedenim na Atletskom stadionu, ukazao sam na jednoj od prethodnih sednica na enormnu cifru od preko 700.000 dinara za tekuće popravke i održavanje zgrada i prosto je neverovatno pročitati da u tom kontekstu vi od značajnijih radova izdvajate farbanje ograde oko terena i krečenje prostorija poverenih ustanovi na korišćenje, a u ovoj godini u kojoj planirate brojne aktivnosti u iste svrhe odjednom izdvajate svega 50.000 dinara.

Dalje, takođe vam sam postavljam pitanje šta se podrazumeva pod OSTALE OPŠTE USLUGE za šta je u prethodnoj godini izdvojeno 739.200 dinara, a u iste svrhe se u ovoj godini ne planira nikakvo ulaganje.

Za USLUGE ZAŠTITE IMOVINE je u 2020. godini izdvojeno 491.000 a u ovoj godini se ne planira ništa, za TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME je u prethodnoj godini izdvojeno 230.340 dinara a u godini za koju planirate brojna dešavanja predviđate svega 100.000 dinara.

U 2020. godini je za stavku MATERIJAL ZA SPORT prema izveštaju potrošeno 585.000 dinara, a u ovoj godini za koji se izveštajem najavljuju brojna dešavanja se planira 0 dinara. Ovo je svega nekoliko primera, možemo ih pronaći još, ali je dovoljno da se istakne zašto je program poslovanja Atlektskog stadiona u najmanju ruku sumnjiv.

Atletski stadion kao i Sportski centar „Pinki“ ima za cilj promociju sporta i zdravog načina života, od ove dve ustanove se očekuje da što veći broj ljudi privuče ka sportu i na taj način obezbedi razvoj vrhunskog sporta na teritoriji grada, ipak čitajući izveštaj Sportskog centara „Pinki“ stekao sam utisak da je prioritet promocija sedenja u kafiću „Pinki“ jer se on najčešće pominje kao glavni izvor prihoda, dok je npr. bazen pomenut tek uzgredno i to u sklopu molerskih radova. Reklo bi se da su ove ustanove tu najmanje za promociju sporta, a pre svega za ličnu promociju lokalnih funkcionera.

Na čelu navedenih ustanova se nalaze ljudi od kojih je pitanje da li je vršilac dužnosti direktora Atletskog stadiona u trenutku stupanja na dužnost uopšte ispunjavao zakonske uslove, dok ste na čelo Sportskog centara „Pinki“ postavili čoveka koji sa sportom ima dodirnih tačaka koliko i ja kao doktor veterine. I za kraj, očekivano je najavljivanje zapošljavanja radnika na određeno vreme, kao i angažovanje radnika po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i putem omladinske zadruge što se pravda velikim povećanjem poslovnih obaveza, svima nam je jasno da treba ispuniti neka predizborna obećanja.“

Oslobađanje medija, zaglavljenih u jednoumlju autokratskog režima, koji ćute o ovakvim zloupotrebama budžeta, predstavlja jedan od naših glavnih programskih ciljeva, a dok se to ne desi, mi nastavljamo da vas o našem radu i borbi detaljno informišemo. Nadajući se danima kada će prenosi skupštine biti vidljivi i dostupni svim našim sugrađanima, partite nas na našoj stranici https://gradzasvenas.rs/

Leave a Response