Informacije o našem radu

NA DOBOŠ GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

1.7kviews

Na sedmoj sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica , naš odbornik i jedan od osnivača Grupe građana „Grad za sve nas“ Vladimir Petković, otvorio je značajnu temu, a to je

Program uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica u 2021. godini. U atmosferi u kojoj samo naša Grupa građana uviđa nelogičnosti i nastupa za govornicom želeći da se poštuje i zakon i ljudi koji žive u našoj opštini, usledila je opservacija na niz propusta u planovima za 2021. godinu: „Nije mi jasno čemu toliko predloženih novih planova u gradskim blokovima za 2021.godinu kada ni jedan prethodni već usvojeni plan nije priveden nameni! Predloženim programom o uređenju, otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica, predviđeno je 9 novih planova čija je jedina svrha nakon odvajanja javnog od ostalog zemljišta očigledno prodaja gradskog građevinskog zemljišta radi punjenja prazne budžetske kase! Ne postoji rezon da se u postojeće već usvojene planove detaljne regulacije kao što su Prolaz Zeleno Drvo, Jupiterova, Arsenija Čarnojevića – Ratarska, prostor iza zgrade Skupštine grada i drugi, ne ulože sredstva radi otkupa zemljišta i izgradnje linijske infrastrukture i unutarblokovoskih saobraćajnica čime bi se za uloženih 100 miliona dinara u svaki blok u naredne 4 godine vratilo blizu 500 miliona dinara kratkoročno samo na ime naknade za komunalno opremanje koju su investitoti dužni da uplate radi izgradnje stambenih i stambeno – poslovnih objekata, dok bi se dugoročno na ime poreza na imovinu i drugih komunalnih usluga za novonastale objekte u gradsku kasu slilo mnogo više novca, tako da ne bi bilo potrebe za stalnim poskupljenjima komunalnih usluga, a budžet bi bez ikakvih poskupljenja bio deleko veći za dalje investiranje! Ovakvim pristupom nastaje samo trošak po građane Sremske Mitrovice jer svaki plan košta građane u proseku minimalno oko 5 miliona dinara, a pored toga momentom usvajanja plana grad je u obavezi da otkupi objekte i zemljište na kojima planira izgradnju saobraćajnica, što je potvrđeno i odlukom Ustavnog suda, a što u prevodu znači da nas za već usvojene planove očekuje veliki broj tužbi od strane vlasnika nepokretnosti, a ako se usvoje i predloženi planovi, očigledno samo radi reklame i benefita pojedinih fizičkih lica i kompanija – sponzora, budžet grada će biti u ozbiljnom problemu, a punjenje opet prevaljeno na leđa građana novim poskupljenjima!Takođe, paralelno ovom Programu, napominjem da u usvojenom budžetu Grada Sremska Mitrovica nisam video stavku koja se odnosi na eksproprijaciju ( otkup objekata i zemljišta) koja bi pratila usvajanje ovih planova i realizaciju plana u potpunosti! Podsetiću vas da u našem gradu postoje objekti koji propadaju sve više i koje vlasnici ne mogu da dograđuju i koriste svoje pravo svojine u punom smislu te reči već godinama jer je preko njihovih objekata planirana saobraćajnica.Ono što smatram sramotnim je i izgradnja nedostajućih elektroenergetskih objekata na teritoriji grada gde je predviđeno samo 1.900.000,00 dinara u ovoj godini i to za dopunu, odnosno, dogradnju samo jedne trafo stanice i to za novi poslovno – stambeni objekat u ulici Šećer sokak! Smatram da je trenutno u gradu i okolnim mestima, a naročito u Fruškogorju, neophodno bar 10-ak trafo stanica, ako ne i više kako bi građani Sremske Mitrovice i pripadajućih seoskih mesnih zajednica, uključujući i vikend zone i poljoprivredna gazdinstva konačno dobili električnu energiju kakva je neophodna u 21.veku! Na ovoj skupštini očigledno nećemo dobiti odgovor ni obrazloženje po ovoj tački dnevnog reda, jer niko od načelnika nije prisutan, a vas očigledno to ne zanima!“Oslobađanje medija, zaglavljenih u jednoumlju autokratskog režima, koji ćute o zloupotrebi javne svojine, koja pripada svim našim građanima, a ne bahatim vlastodršcima, predstavlja jedan od naših glavnih programskih ciljeva, a dok se to ne desi, mi nastavljamo da vas o našem radu i borbi detaljno informišemo. Nadajući se danima kada će prenosi skupštine biti vidljivi i dostupni svim našim sugrađanima, pratite nas na našoj stranici https://gradzasvenas.rs/

Leave a Response