Informacije o našem radu

Naš program za lokalno preduzetništvo

962views

Preduzetnici su pokretačka snaga tržišno orijentisane privrede i njihovi rezultati društvu donose blagostanje, stvaraju nova radna mesta a potrošačima omogućuju veći izbor.

Oni očekuju da se uz njihovo učešće stvara okruženje koje podstiče i razvija preduzetništvo što je od presudnog značaja za postizanje navedenih ciljeva.Na žalost lokalni preduzetnici i mali biznis nisu predmet zanimanja lokalnih vlasti već više od 20 godina.

Preduzetnici kažu da svo ovo vreme u našem gradu nije bilo zvaničanih sastanaka organizovanih od strane predstavnika lokalne vlasti kako bi se razgovaralo o problemima sa kojim se suočavaju i o tome šta lokalna samouprava može učiniti da im stvore bolje uslove da lakše i uspešnije posluju.Lokalne vlasti okrenute su uglavnom stranim i velikim kompanijama kojima se posvećuje pažnja ne vodeći računa kakvu tehnologiju donose u poljoprivredni region. Daju im se lokacisjke pogodnosti i drugi benefiti, a novčana sredstvs od strane države koje su stvorili i domaći preduzetnici ,,podržavanjem“ zapošljavanja radne snage. Obzirom na efekte i posledice, ovo uglavnom predstavlja bacanje državnog novca ali i novo destimulisanje lokalnih investitora.Uvažavajući brojne primedbe preduzetnika grupa građana GRAD ZA SVE NAS, ističe da će ukoliko dobije Vaše poverenje promeniti odnos prema preduzetničkoj zajednici. Preduzetnici i njihova udruženja putem svojih predstavnika biće uključena u dijalog na nivou lokalne zajednice, a posebno u proces donošenja odluka i programa koji se tiču poslovanja i materijalnog položaja. Sve to planiramo da uradimo kroz sedam tačaka:

1.OSNOVAĆEMO I UNAPREDITI RAD INSTITUCIJA ZA DIJALOG SA PREDUZETNICIMA

2. USTANOVIĆEMO REDOVNE RADNE SASTANKE SA PREDUZETNICIMA.

3.OMOGUĆIĆEMO PREDUZETNICIMA UČEŠĆE U PROCESU PRIPREME, DONOŠENJA I JAVNE RASPRAVA O SVIM GRADSKIM ODLUKAMA I POLITIKAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA SE TIČU USLOVA

4.PREDLOŽIĆEMO I PREISPITATI SVE PLANSKE RAZVOJNE DOKUMENTE I POSTOJEĆE GRADSKE ODLUKE KOJE UTIČU NA USLOVE POSLOVANJA

5.PREDLOŽIĆEMO I PREISPITATI SVE AKTE I POSTOJEĆE ODLUKE KOJE SE ODNOSENA USLOVE INVESTIRANJA STRANIH KOMPANIJA I STAVITI JE NA UVID JAVNOSTI

6.OSNOVAĆEMO FOND ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA GRADA SREMSKA MITROVICA

7.UNAPREDIĆEMO RAD KANCELARIJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ KAKO BI ONA POSTALA I SERVIS I POMOĆ LOKALNIM PREDUZETNICIMA A NE SAMO STRANIM INVESTITORIMA !!!

Leave a Response