Informacije o našem radu

NOVA INICIJATIVA NAŠE GRUPE GRAĐANA O AKCIJAMA ODVOŽENJA KABASTOG OTPADA

Kada u Sremskoj Mitrovici želite da odložite kabasti otpad, naći ćete se u problemu, gde sa njim.

Zabranjeno ga je bacati u kontejnere, jer oni nisu predviđeni za to, te ih ubacivanje glomaznih stvari može oštetiti. Dnevno iznajmljivanje kontejnera je za većinu preskupo ( 5000 rsd ), a za odnošenje na deponiju se plaća ( ne samo prevoz, jer nije blizu). Kada smo pozvali „Komunalije“ da pitamo gde može da se odloži, na primer, stara tuš kabina, nisu imali odgovor.
Zato se većina ljudi odlučuje da kabasti otpad, poput bele tehnike i starog nameštaja, ostavi pored običnih kontejnera i kontejnera za baštenski organski otpad.

JP „Komunalije“ prema finansijskom izveštaju za 2019 godinu ima evidentiranu dobit. Umesto na skupa službena vozila, mogli bi da ih utroše na akcije odvoženja kabastog smeća jednom mesečno sa određenih punktova i kasnije – kada se ovo prvo reši – na postavljanje kamera zbog kažnjavanja onih koji ostavljaju kabasti otpad na nepredviđena mesta.

U većini gradova postoje akcije odvoženja kabastog smeća u određenim intervalima ( prolećne, jesenje, traju više dana, jasno su pobrojana i definisana mesta gde će biti smešteni kontejneri ).

Ne moramo se odmah ugledati na uređenije države koje imaju sistem separacije na deponijama, merenja donetog otpada i naplaćivanja samo prekomernog otpada, kartice za komunalne usluge i slično, ali, nadamo se da će u JP “ Komunalije “ uvideti da su akcije besplatnog odvoženja kabastog otpada potreba u cilju unapređenja kvaliteta životne sredine naših sugrađana.

Predlog za akcije odvoženja kabastog smeća je predstavnik naše grupe građana izložio na prvoj sednici gradskog Odbora za urbanizam, a na temu tačke dnevnog reda, dobrog poslovanja JP “ Komunalije“.

Leave a Response