Informacije o našem radu

NOVA ULICA U ALEJI – VEČNI MIR ŽRTAVA POD ZNAKOM PITANJA

Osma sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica, za Grupu građana „Grad za sve nas“ bila je prilika da se rasvetle pitanja koja već dugo muče naše sugrađane, a tiču se donošenja Plana detaljne regulacije dela stambenog naselja Aleja. Ovo je bila tačka po kojoj je izlagala naša odbornica Nataša Zec. Zanimljivost ovog izlaganja je primedba zamenika gradonačelnice da naša odbornica i ne zna gde su te parcele o kojima govori i šta se tamo nalazi. Usledio je Natašin odgovor:

„Ja sam za govornicom u ime GG „Grad za sve nas“, građani su sada javno upoznati sa svim odlukama koje se donose u naše ime, a ja ne moram da znam šta se tamo nalazi, jer se među našim glasačima nalaze stručni ljudi za svaku oblast koju ovde komentarišemo, koji itekako znaju o čemu se ovde radi. Nikada se više ne sme dogoditi da na najvažnijim mestima, kao direktori i načelnici, sede ljudi koji nikakva znanja i veštine nemaju za obavljanje te funkcije, osim partijske knjižice.“

U celosti vam prenosimo primedbu naše odbornice na PDR dela stambenog naselja Aleja:

„Zona koja je obrađena ovim planom obuhvata deo parcela koje su odlukom u Službenom listu APV 28/91 proglašene Prostorno kulturno istorijskom celinom Spomen grobljem. Parcela 3218/67 je definisana odlukom iz 1991. kao deo zaštićene okoline Prostorno kulturno istorijske celine Spomen groblje, dok je parcele 3131/1 definisana kao deo evidentiranog dobra – Prostorno kulturno istorijske celine Spomen groblja. Zbog toga je uslove za mogućnost izgradnje dao Zavod za zaštitu spomenika kulture SM. Prema planu, predviđena je izgradnja ulice sa jednostranim formiranjem placeva za porodične kuće, kojih je planirano 22. Sve kuće su planirane na prostoru sadašnje parcele 3218/67, a novi put delimično prelazi i preko parcele 3131/1.

U uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture SM , kao i u poglavlju 1.6.1 , pasus 10. i 11., piše u vezi sa uslovima za radove na postojećoj parceli 3218/67 .

  • na parceli 3218/67 КО Sremska Mitrovica koja čini zaštićenu okolinu Prostorno kulturno istorijske celine Spomen groblje zabranjuje se izgradnja ;
  • na parceli 3218/67 КО Sremska Mitrovica dozvoljeno je jedino sađenje pojasa zaštitnog zelenila i ako je neophodno pistupnog puta u funkciji održavanja tog pojasa ili samog kulturnog dobra;
    Ovako je deo teksta plana u koliziji sa planom.
    Planirani završetak saobraćajnice sa izlaskom na Ul. Jovana Cvijića se nalazi na prostoru koji je definisan planom višeg reda kao zelena zona Spomen parka, prostorna kulturno- istorijska celina memorijalnog karaktera , odnosno kp 3131/1 možda je trebalo celo saobraćajno rešenje definisati sa slepim završetkom iz naselja, na taj način bi bio sačuvan definisani prostor Spomen parka, ali i smanjena cirkulacija nepotrebnog saobraćaja pored groblja, a nova ulica bi bila mirna i koristila bi samo stanovnicima novog dela ulice. „

Oslobađanje medija, zaglavljenih u jednoumlju autokratskog režima, koji ćute o pitanjima koja muče naše sugrađane, predstavlja jedan od naših glavnih programskih ciljeva, a dok se to ne desi, mi nastavljamo da vas o našem radu i borbi detaljno informišemo. Nadajući se danima kada će prenosi skupštine biti vidljivi i dostupni svim našim sugrađanima, pratite nas na našoj stranici https://gradzasvenas.rs

Leave a Response