Saopštenja

OBESNA DIREKTORICA ŠKOLE U MARTINCIMA, RASPISUJE, PA PONIŠTAVA KONKURSE

3.7kviews

Da nema kraja nepravilnostima i nezakonitostima sistema u kome živimo potvrđuju i aktuelna dešavanja vezana za rad direktora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Martincima i konkurs za radno mesto bibliotekara. Možda niste znali, ali konkursi u prosveti mogu da se raspišu, pa da se direktor predomisli i da ih poništi – puj pike, ne važi! Kako nam saopštavaju učesnici konkursa, bili su spremni na sve scenarije, očekivali su da će biti nezakonitosti u procesu i u konačnom rešenju te su od dana kad je konkurs raspisan krenuli u borbu sa vetrenjačama. Budući da su direktorica škole i konkursna komisija otvoreno iskazivali nameru da u stalni radni odnos prime lice bez diploma, kandidati su se obraćali nadležnim organima i inspekciji, ali su svuda nailazili na zid i uveravanje da je sve to u redu i da greše. Ipak, očigledno da nešto nije bilo u skladu sa zakonom, jer na samom kraju direktorica nije smela da sprovede u delo svoju nameru, pa je zato poništila konkurs na kome su pored lica sa diplomom konkurisala još četiri kandidata koja ispunjavaju uslove. Dakle, ako ne mogu da prime koga hoće, neće primiti nikoga! Prosto! Direktorica se u svom objašnjenju pozvala na član 139 ZOSOV i objasnila da diploma nije jedino uverenje o stečenom obrazovanju, ali i na član 16 Zakona o zabrani diskriminacije, jer je, bože moj, isključivanje lica bez diploma iz konkursnog procesa, ako niste znali, diskriminacija! Sem toga, zaista nije jasno gde je i kada došlo do diskriminacije imajući u vidu da su svi kandidati prošli kroz sve faze postupka i da je dokumentacija svih 5 kandidata proglašena urednom što je posebna nezakonitost za koju članovi komisije mogu biti procesuirani. Biće da su se i članovi komisije i direktor uplašili od potencijalnih zakonskih posledica pa su pomislili da će se sve izbrisati ako se budemo pravili da se ništa nije ni desilo. Ovo je četvrti konkurs koji је Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ raspisala u kratkom vremenskom periodu, prethodni su bili raspisani za pozicije nastavnika srpskog jezika i književnosti, nastavnika tehnike i tehnologije i konkurs za školskog psihologa. U tekstovima prethodnih konkursa su tražena identična dokumenta, sadržaj je bio potpuno isti, ali nijedan od prethodnih konkursa nije poništen pozivanjem na Zakon o diskriminaciji, tako da je očigledno da je reč o izdvojenom slučaju i slobodnoj volji direktora da čitav konkurs podredi jednom kandidatu koji konkuriše BEZ DIPLOME, diskriminišući tako preostala 4 kandidata koji ispunjavaju sve navedene uslove. Ovakva odluka direktora samo je potvrdila sumnje kandidata da direktorica nastoji da primi u stalni radni odnos lice koje radi sa uverenjem o završenim studijama iz 2015. i koje u toku radnog staža od preko 15 godina nikada nije steklo licencu. Kada govorimo o uverenju o diplomiranju, treba imati u vidu da je reč o privremenom dokumentu koji na kratak period služi kao zamena diplome, do izdavanja iste, pri čemu uverenja po zakonu važe najduže 6 meseci, ili u skladu sa situacijom neki razuman period, ali ne nekoliko godina. Nadležni inspekcijski organi su više puta nalagali da se dopuni dokumentacija tog kandidata koji je sve ovo vreme zaposlen u školi, ali do toga nikada nije došlo. Još jedna potvrda da u ovoj državi institucije ne rade svoj posao! Ovakvo sprovođenje konkursa će rezultirati novim žalbama, tužbama i sudskim sporovima, a direktorica Vesna Vladisavljević je tokom svog mandata već imala nekoliko tužbi koje su pokretali zaposleni. Dakle, evo jednog korisnog saveta za druge direktore: ako baš želite da zaposlite određeno lice, a imate tu nesreću da vam se na konkurs jave još 4 kandidata, dva profesora razredne nastave, jedan diplomirani bibliotekar i jedan profesor književnosti i jezika a da pri tome sva 4 kandidata imaju iskustvo u prosveti, licence za rad i pohvalne biografije dok vi pokušavate da na silu u prosvetu uglavite lice čija se diploma dovodi u pitanje, samo poništite konkurs! Vaš favorit tako ostaje da radi, a to što će drugi kandidati tužiti školu, nije preterano bitno jer nećete vi plaćati troškove sudskih procesa. I za kraj, ako nam prosveta poručuje da diploma nije bitna, zašto se onda čudimo funkcionerima sa plagiranim ili kupljenim diplomama? 

Leave a Response