Informacije o našem radu

Sremska Mitrovica – Porez na imovinu poskupeo sam od sebe

2.4kviews

Danas je održana peta sednica skupštine grada Sremska Mitrovica a najveću pažnju je zadobila tačka 5 dnevnog reda .

Javljam se povodom utvrđivanja prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji grada Sremska Mitrovica.

U materijalu koji ste na dostavili za 2021. godinu nailazimo na izmene koje deluju potpuno nelogično. Imamo podelu na četiri zone u zavisnosti od komunalne opremljenosti, opremljenosti javnim objekata, saobraćajne povezanosti sa centralnim delom grada, drugim radnim zonama i sadržajem u naselju.

Prva u nizu takvih izmena koja je apsolutno nelogična meni, a biće i mnogim građanima, je izmena cene kvadratnog metra građevinskog zemljišta koja je u 2020. godini iznosila 1400,00 dinara za prvu zonu, za drugu i treću zonu 700,00 dinara, a četvrtu zonu 230,00 dinara. U 2021. godini cenu kvadratnog metra u prvoj zoni smanjujete na 773,00 dinara, u drugoj zoni je smanjujete na 635,00 dinara, a u trećoj i četvrtoj zoni je povećavate na 780,00 i na 321,00 dinar.

Vi, gospodo, cenu građevinskog zemljišta u prvoj zoni smanjujete sa 1400,00 na 773,00 dinara po metru kvadratnom i na taj način izjednačavate prvu i treću zonu, čak je treća zona skulja za 5,00 dinara.

Kako je moguće da treća zona bude skuplja od prve i druge zone, ako se podela po zonama vrši na osnovu opremljenosti, povezanosti, itd? Kako je moguće da građevinsko zemljište u Mačvanskoj Mitrovici i Laćarku bude skuplje od centra grada koji je najopremljenija zona?

Iz svega proizilazi da građevinskim investitorima debelo izlazite u susret, a iz kog razloga, to vi najbolje znate.  Oni će kvadratni metar građevinskog zemljišta kupovati po upola manjoj ceni u odnosu na 2020. godinu, a stanove prodavati skuplje, jer ste povećali cenu kvadratnog metra stana i time omogućili investitorima omogućili višestruku dobit, građani koji budu kupovali te stanove će ih plaćati skuplje, a svi građani će plaćati veći porez. u prvoj zoni.

Zatim kada je u pitanju cena kvadratnog metra stana u odnosu na 2020. godinu, u 2021. godini planirate povećanje u svim zonama za 7.000,00 do 8.000,00 dinara po kvadratnom metru, a što je interesantno u četvrtoj zoni povećanje je skoro 80%, sa 29.100,00 na 52.521,00, samim tim i porez ljudima koji žive na selu u stambenim zgradama.

Ono što prosto bode oči u dostavljenom materijalu  je takođe prosečna cena kvadratnog metra poslovne zgrade i drugih građevinskih objekata koji služe za obavljanje delatnosti u drugoj zoni jer planirate povećanje za neverovatnih 39.533,00 po kvadratnom metru, tačnije cenu kvadratnog metra ste sa 51.700,00 u povećali na 91.233,00 za skoro 90%, a u istoj zoni ste smanjili cenu građevinskog zemljišta! Kako je to moguće? Na osnovu ovoga možemo samo zaključiti da će vlasnici takvih nepokretnosti plaćati mnogo veći porez, zbog čega će biti prinuđeni da povećaju cene svojih usluga i opet se sve to obija o glavu običnim građanima!

Dalje, na čemu još planirate da ubirate novac, a to su garaže i garažna mesta gde se povećali cenu kvadratnog metra u svim zonama, sem u četvrtoj zoni u odnosu na 2020. godinu. U prvoj zoni je cena uvećana više od tri puta, sa 13.100,00 na  41.501,00, u drugoj zoni sa 13.100,00 na 21.558,00 i u trećoj zoni sa 8.000,00 na 21.558,00. Građani će skupo plaćati luksuz posedovanja garaže ili garažnog mesta.

Svako smanjenje prosečne cene kvadratnog metra, a samim tim i poreza, ste debelo nadomestili na mnogim drugim mestima.

I za kraj, da li je smanjenje prosečne cene poljoprivrednog i šumskog zemljišta po metru kvadratnom takođe najava novih ustupaka investitorima?

Hvala!

Replika načelnika Šaroškovića


Načelnik Šarošković je rekao da se sve uklapa u projektovani prihod i da je ova odluka na republičkom nivou,kao i da se suštinski ništa ne menja .

Na ovo je replicirao naš odbornik Miroslav Jovanović rekavši da po njegovoj prici o zakonu i matematici ispadne na kraju da su gradjani sami sebi podigli porez na imovinu !
Uporedivši novu odluku sa starom i naveo da je skoro duplo poskupelo poslovno gradjevinsko zemljiste u drugoj zoni….

Takodje na repliku načelnika javio se naš odbornik Miloš Milenović pitavši :
Ako ne odredjuje lokalna samouprava ovu odluku sto je uopste onda na dnevnom redu i sto se glasa za nju ?
Iz izlaganja načelnika vidi se da je poskupljenje očigledno i jasno je da se uklapa u projekciju ali kako će to gradjani da plate ?

Zaključak :
Podignuta je duplo osnovicu za obračun poreza za drugu zonu koja se odnosi na kuće, stanove…čime ce i porez biti veci jer je osnovica za obracun veca!

Leave a Response