Saopštenja

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

1.4kviews

„Овим текстом желим да укажем на неприхватљиву самовољу локалне самоуправе при одређивању висине годишње обавезе на име плаћања пореза на имовину.

Већ дужи низ година евидентан је континуиран и прогресиван раст годишње обавезе по овом основу. Процена висине пореза на некретнине базира се, очигледно, највећим делом на слободним проценама и пројекцијама буџета надлежних служби Града Сремска Митровица, а не на реалним економским параметрима и њиховим међусобним условљеностима. Најбољи показатељ у корист те чињенице је поређење Сремске Митровице са другим градовима у Србији, а на основу недавно објављеног табеларног приказа основица за порез на имовину у 1. зони у више градова.

Увећање дажбина за пореску обавезу у енормној висини од 50%, у периоду од само једне године, може евентуално да нађе своје поређење у специфичним економијама Трећег света, али не и у европском привредном окружењу, у коме се стицајем околности налазимо.

Несхватљива је такође и чињеница да постоји врло значајан број објеката који су, из овог или оног разлога, за порески систем невидљиви, односно нису евидентирани и успешно не подлежу обавези опорезивања.

Са друге стране, као резултат тога, из године у годину смо сведоци упорног и нереално високог пореског оптерећивања некретнина које су већ деценијама редовни порески обвезници.

О тој врсти својеврсне „финансијске компензације“ било је својевремено речи у појединим медијима. Чуо сам тада и мишљење стручног лица, мислим да је био из организације ГИЗ, који је рекао да при одређивању пореза на некретнине Србија мора ићи убудуће и у ширину (број обихваћених објеката), а не само у дубину (висина пореске обавезе) до банкрота. Ово је свакако тема која би се морала дефинисати и на републичком нивоу.

Узимајући у обзир расположиви ниво техничких могућности, искрено се надам неопходним и професионалним решењима за ова питања.“

Текст је написао наш суграђанин, преносимо га у целости.
Име аутора познато уредницима странице ГГ Град за све нас.

Leave a Response