Informacije o našem radu

RAZREŠAVANJE STRUKE (BEZ MUKE)

1.7kviews

Na poslednjoj sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica, jedna od tema o kojoj se govorilo bila je smena direktora u javnim preduzećima. Ono što je odbornicima Grupe građana bilo uočljivo jeste da se smenjuju oni retki kadrovi koji su zaista stručni za funkciju koju obavljaju. Osveta loših đaka onima koji su svojim znanjem i obrazovanjem zaslužili odgovoran posao u struci, bila je tema kojom se bavio naš odbornik Aleksandar Umetić:
„Gledajući jučerašnju dopunu materijala video sam da se sa mesta direktora razrešava Branislav Vukmir. Ne ulazeći uopšte u razloge zbog čega se to radi, mogu samo da kažem da mi je žao što se razrešava jedan od retkih kadrova u ovoj lokalnoj samoupravi koji je na tom mestu sa odgovarajućim zvanjem i obrazovanjem. Branislav Vukmir je završio „FASPER“. Da vas to ne buni… to nije ovaj „FABUS“, „sega – mega“ i ostali fakulteti gde su svi menadžeri i diplomirani ekonomisti posle tri meseca studiranja… “FASPER“ je fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, nekad defektološki fakultet, završio je smer prevencija i resocijalizacija lica sa poremećajima u društvenom ponašanju, jedan ozbiljan fakultet, devetosemestralni (ovima koji u završili prethodno pomenute fakultete, verovatno taj podatak ništa ne znači). Želim da kažem da mi je iskreno žao što čovek sa određenim kompetencijama, mlad, napušta to mesto, a jedan je od retkih kadrova koji ispunjava sve uslove da bude na tom mestu.“
Podsećajući na jednu od prethodnih Skupština, kada je usvojen izveštaj Muzeja iz 2018. godine ( a trebalo je usvajati 2020. god ), naš odbornik se obratio prisutnima digresijom:
“ Nisam hteo da se javim za povredu poslovnika, obratiću se Predsedniku Skupštine. Kada ste rekli da ne pravimo cirkus, predsedniče, ja sam Vas zamolio više puta… prvi cirkus je što nas ubeđujete da je izveštaj iz 2018. izveštaj iz 2020. godine! To prvo vređa dostojanstvo Skupštine, rekao sam i po kom članu Poslovnika Skupštine i statuta… član 30. Skupština je najviši organ Grada, zato ne smemo dozvoliti da nas pravite ludima i za sledeću Skupštinu ćemo podneti dokaz da falsifikujete izveštaje ovde i da nam konačno podnesete pravi… I još jedna stvar… molim Vas da imate iste aršine i prema odbornicima pozicije i opozicije. Ja se slažem da treba da oduzmete reč nekome ko govori mimo dnevnog reda i koga ste već opomenuli, ali isto tako opomenite i odbornike pozicije… za njih ne važe ta pravila? Oni mogu da pričaju šta hoće. Ne opominjete odbornika pozicije kada je tema PDR stadiona, on priča o ministru poljoprivrede i 8 miliona evra… Prvo, on treba da zna da ste Vi alergični na tu stranu valutu i da ne može da se izražava u evrima, nego to mora da se pomnoži sa 118 i da kaže „ milijardu dinara “, pa da ga istolerišete… Tako da Vas molim da ubuduće imate iste aršine i prema poziciji i prema opoziciji i da prestanete Vi prvi, da vređate dostojanstvo Skupštine…“

Oslobađanje medija, zaglavljenih u jednoumlju autokratskog režima, koji ćute o pitanjima koja muče naše sugrađane, predstavlja jedan od naših glavnih programskih ciljeva, a dok se to ne desi, mi nastavljamo da vas o našem radu i borbi detaljno informišemo. Nadajući se danima kada će prenosi skupštine biti vidljivi i dostupni svim našim sugrađanima, pratite nas na našoj stranici https://gradzasvenas.rs/

Leave a Response