Informacije o našem radu

RUPA DO RUPE, DŽEP DO DŽEPA

1.2kviews

Da su sve institucije urušene do mere gde je naš grad postao privatna svojina SNS lokalnih vlastodržaca i da partokratski režim usmerava novac građana u ko zna kojim sve pravcima (osnivajući fiktivna preduzeća)  pokazalo se i na 8. Skupštini grada Sremska Mitrovica, gde se među 11 tačaka dnevnog reda našlo i DOO „Sirmium put“. Ovo preduzeće je osnovano od strane grada sa namerom da zadovolji potrebe lokalne samouprave u pogledu održavanja puteva, signalizacije, izrade elaborata itd, što ne bi bio nikakav problem da se to preduzeće zaista time i bavi! Naš odbornik Uroš Vozarević se povodom ove tačke dnevnog reda  javio za reč i izneo sledeće podatke:

“Analizirajući materijal koji ste nam vi, kao osnivači i uprava “Sirmium puta” dostavili po ovoj tački dnevnog reda, mogu odgovorno i javno da kažem da je “SIRMIUM PUT”  DOO jedno „mrtvo“ preduzeće koje ste (iako neprofitabilno) uspeli da iskoristite za vaša stranačka zapošljavanja i legalizujete još 130-150 miliona dinara u vašim individualnim i stranačkim kasama kao i da zaposlite nekolicinu naprednjačkih aktivista kao nagradu za „VELIKI DOPRINOS“ SNS-ovim kapilarnim glasovima!!!

To preduzeće je osnovano samo kao spona lokalnih šerifa i privatnih firmi, koje ovo preduzeće pronalazi na tenderima i naravno uvek isti pobede jer su tako tenderi pisani, a mi to  još i plaćamo! Nizašta više to preduzeće ne služi!!!

Analiza po materijalu koji ste nam dostavili vi i rukovodstvo ovog preduzeća (ponavljam, nismo mi te podatke i analizu radili) govori sledeće:

                •održavanje puteva u letnjem periodu

80 000 000.00 (miliona dinara)

                •održavanje puteva u zimskom periodu

41 000 000.00

                •vraćanje u prvobitno stanje
3 600 000.00

                •plate za 6 zaposlenih
12 000 000.00

                •održavanje pružnog prelaza 4 100 000.00

…i da vas ne opterećujem više “sitnim” ciframa, onim od 100 000 – 500 000.00 dinara, gde ste uglavili 300 000 pomoć zaposlenima, 150 000 za javni prevoz za 3 zaposlena , sa 150 000 na 250 000 za fiksni telefon, 500 000 za zakup prostorija u kojima ste i 250 000 din. za gorivo itd.
Moje pitanje direktoru „Sirmium puta“ doo glasi:

Kako Vi uopšte obavljate radove svih gore navedenih poslova: održavanja puteva, pružnih prelaza, vertikalne i horizontalne signalizacije i sl., kada:

                1.nemate ni jedno vozilo u preduzeću, a naveli ste troškove goriva 250 000.00 , a registraciju vozila 0 dinara… u čega sipate to gorivo? Troškovi amortizacije 100 000 din – čega?  Javnog prevoza? Kad nemate svoja vozila i mašine NEMA NI AMORTIZACIJE!!!

Imate svega 6 zaposlenih i plaćate ih 12 000 000.00, a održavate dvestotinak kilometara javnih saobraćajnica sa 0 vozila i mašina i 6 zaposlenih u kancelarijama.

Ne da nemate mašine za zimsko održavanje bitnih saobraćajnica na lokalu, Pokrajini, Republici, nego ni lopatu za sneg u vašem inventaru, a održavate vitalne saobraćajnice.

Sada mi je MNOGO jasnije zašto su nam pružni prelazi u ovakvim stanjima i zašto nam ljudi i porodice na njima gube živote, a plaćamo redovno održavanje 4 100 000 preduzećima koja nemaju ni šrafciger, a ni zaposlene stručnjake da to izvedu na kvalitetan način.

Rupa na putevima ima svuda i svi smo svedoci vašeg lošeg održavanja istih što na lokalu, što izvan njega, još malo pa ćemo umesto vozačkog ispita polagati na igrici Tetris jer će nam rutina vožnje po ravnome Sremu iščeznuti i pretvoriti se u konstantno izbegavanje udarnih rupa na putu, a dajemo za puteve 80 000 000 godišnje.

Kao “perspektivno” mrtvo preduzeće u tom maniru i planirate investicije koje za 2021. god iznose 0 dinara, brigu i sigurnost iz  “vizije” preduzeća pravdate sa 0 dinara u HTZ opremi.

Građevinski materijal za održavanje saobraćajnica u 2021. je 0 dinara a dobijate za te materijale i rad 80 000 000 dinara.

Svedoci smo sve blažih zima i snežnih padavina, te bi u tom kontekstu i vi trebali imati manje posla na zimskom održavanju, ali NE, vi ste 2020. imali za to 32 000 000, a ove  2021. čak  41 000 000 i nije to problem treba spremno dočekati zimu i kupiti kako ste i sami rekli 300 – 400 tona soli i isto toliko rizle, moje pitanje je gde tu so i rizlu bacite u 1 – 3 godišnja čišćenja snega i leda kao npr. ove godine? I kako je moguće da nas isto košta padao ili ne padao sneg i to još 10 000 000 skuplje kad ne pada? Meni “zdrav” razum kaže, ako nema snega i ledenih nanosa nema potrebe za čišćenjem, bacanjem soli i angažovanjem mašina, a Vama???
Pa, očigledno ne, nego željno isčekujete narednu godinu i još 40 – 50 000 000 dinara da rasporedite po kasicama koje sam prethodno naveo!

Zaključak je, od 150-160 000 000 dinara uspeli ste da poslujete sa gubitkom u 2020. godini, ostavite puteve u katastrofalnom stanju i pri tom sav novac, a i više od 150-160 000 000 potrošite!!!“

Posle ovog izlaganja odbornika Uroša Vozarevića za govornicu izašao je direktor “Sirmium puta” doo Miroslav Keser i rekao da oni za sve ovo nisu nadležni i da se bave samo zimskim održavanjem puteva!!

Izgleda da nas ipak onda ova 3 blaga snežna nanosa koštaju 150 000 000.00 dinara!!!

Oslobađanje medija, zaglavljenih u jednoumlju autokratskog režima, koji ćute o pitanjima koja muče naše sugrađane, predstavlja jedan od naših glavnih programskih ciljeva, a dok se to ne desi, mi nastavljamo da vas o našem radu i borbi detaljno informišemo. Nadajući se danima kada će prenosi skupštine biti vidljivi i dostupni svim našim sugrađanima, pratite nas na našoj stranici https://gradzasvenas.rs

Leave a Response