archiveskupština

Informacije o našem raduНекатегоризовано

NAŠ GRAD SE ZATRPAVA SMEĆEM, A O RECIKLAŽI NEMA NI REČI

Na poslednjoj sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica, tema je bila realizacija budžeta za Sirmijum put d.o.o. Sremska Mitrovica, JKP “Komunalije”, JKP “Vodovod”, JP za poslove urbanizma i za JKP Regionalnu deponiju “Srem-Mačva”. Naš odbornik Uroš Vozarević, analizirao je realizaciju budžeta grada kroz ova preduzeća i izneo činjenice koje svakog normalnog...
Informacije o našem raduНекатегоризовано

BETON LIGA I SEPTIČKE JAME

         Na poslednjoj sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica, naš odbornik Aleksandar Umetić postavio je pitanja vezana za goruće probleme u Laćarku. Nažalost, njegovo izlaganje, grubo je prekinuo predsednik Skupštine, Ilija Nedić, upozoravajući našu odbornicu Natašu Zec da su “zabranjena snimanja odbornika prilikom izlaganja u Skupštini”. Verujući u demokratiju,  transparentno društvo...
Informacije o našem raduНекатегоризовано

VD STATUS GARANTUJE POSLUŠNOST

Analizirajući plan poslovanja Zavoda za zaštitu spomenika i kulture, naša odbornica Kristina Dragišić, na 12. sednici Skupštine Grada, pohvalila je  stručnu službu Zavoda zbog diversifikacije izvora sredstava za finansiranje rada, odnosno - 12,3 miliona dinara, dobijena na konkursima kod republičkih organa. U nastavku izlaganja, kako su se u planiranim budžetskim...
Informacije o našem raduНекатегоризовано

„RESTAURACIJA“ ZAVODA, PO SISTEMU – DRŽI VODU, DOK MAJSTORI ODU

Na 12. sednici Skupštine grada, naš odbornik Uroš Vozarević govorio je o Zavodu za zaštitu spomenika kulture.On je skrenuo pažnju direktoru Ljubiši Šulaji na sledeće evidentne probleme u finansijskom planu koji je dostavljen za Skupštinu: " Rashodi Zavoda su veliki, restauratorski poduhvati na Galeriji i samom Zavodu preskupi i neprofesionalno...
1 2 3
Page 1 of 3