Informacije o našem radu

U ovom gradu, sve se radi ‘‘ispod žita’’

2.4kviews

Na četvrtoj sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica održanoj 29.10.2020. godine, odbornici naše grupe građana „Grad za sve nas“ aktivno su učestvovali u diskusiji, ukazujući na netransparentno i protivzakonito trošenje novca namenskih transfera za različite usluge i aktivnosti, od kojih većina nije ni realizovana usled vanrednog stanja, uzrokovanog pandemijom kovid 19.

Analizirajući tačku br. 4, naša odbornica Nataša Zec komentarisala je izvestaj o ostvarenosti za prvih 9 meseci, tekuće godine.
U izveštaju je evidentno da su u veoma visokom procentu (od 75 – 95 %) izvršene usluge po ugovoru , a takodje u 95% je izvršena dodela sredstava sportskim organizacijama, udruženjima (iako više od pola svojih aktivnosti nisu mogli sprovesti zbog vanredne situacije). Takodje nevladine organizacije utrošile su preko 80% sredstava.
U isto vreme planirana ulaganja u izgradnju sportske infrastrukture za decu, objekte u školama i predškolskim ustanovama je na nivou od 15% ostvarenosti.
Ogromni troškovi u kulturi, na poziciji kulturno stvaralaštvo (gde nam nije jasna ostvarivost planiranog, s obzirom da nekoliko meseci nije bilo aktivnosti).

Sa govornice, prisutnima se obratila i naša odbornica Kristina Dragišić ukazujući na netransparentno i protivzakonito trošenje novca socijalne zaštite od strane lokalne samouprave.
Nezakonito zapošljavanje 16 gerontodomaćica CSR po ugovoru o privremeno povremenim poslovima koji mogu da traju maksimalno 120 radnih dana na duži vremenski period. Ove žene nisu u radnom odnosu, jer se ovaj tip ugovora tretira kao ugovor koji definiše rad van radnog odnosa tako da nemaju prava na godišnji odmor, bolovanje, slobodne dane, a u krajnjoj instanci ni penziju jer im se ne uplaćuje staž. Poređenje je, da izdvajanja za tri prevažna sektora: socijalna i zdravstvena zaštita, srednje obrazovanje i Crveni krst su 320 000 000 dinara ne dosežu do izdvajanja za kulturu koje iznosi neverovatnih 383 000 000 dinara.
Pozivajući se na zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja, naša odbornica potražuje Ugovore za namenske transfere potpisane sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 2016. do 2020. kao i odluku po kojoj Grad ta sredstva bez konkursa usmerava Centru za socijalni rad.

Odbornik grupe građana, Aleksandar Umetić, obraćajući se prisutnima podržao je Plan detaljne regulacije za Laćarak, ali uz uslov da sve bude transparentno !
Pitavši gde su pare za to, i da li je to još jedna šarena laža, na koju moramo biti spremni.

Leave a Response