Информације о нашем раду

VLAST ASOCIJALNA PREMA SOCIJALI

Na sedmoj sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica, koja je samo zahvaljujući izlascima za govornicu  odbornika Grupe građana “Grad za sve nas” trajala tri ipo sata, jedna od posebno važnih i delikatnih tema bio je program rada i poslovanja centra za socijalni rad “Sava”. I dok se vladajuća većina opredelila da se za sve tačke dnevnog reda, pa čak i za ovu, pretvori u stub soli i nemo posmatra, bez ikakve reakcije, iznošenje činjenica koje pogađaju ugrožene korisnike socijalne pomoći,  naša odbornica Kristina Dragišić stala je u odbranu posebno osetljivih grupa naših sugrađana, jer na ovu temu, prosto nije ljudski ćutati:

  “Moram da napomenem da kadgod se među tačkama dnevnog reda pojavi tema CSR ili oblasti socijalne zaštite, veoma se obradujem i vrlo studiozno prionem na analizu.

Tako je bilo i ovaj put.

Kao bivši radnik CSR i  neko ko vec 22 godine odoleva svim izazovima vremena skupa sa kolegama iz socijalno-zdravstvene sfere, moram da branim čast onih koji su prvi na udaru svih društveno-političkih promena, reformi, kriza, epidemija itd.

Centri za socijalni rad i OCD koje se bave socijalnom zaštitom, amortizuju veliki broj slučajeva  nezadovoljstva nezaposlenih, gladnih, ugroženih, obespravljenih ljudi, OSI, beskućnika itd.

I vi to znate.

Zato je budžet koji je opredeljen za rad CSR “smešan”. A toliki je iz sledećih razloga:

U dostavljenom materijalu svako od vas se mogao upoznati sa širokim spektrom usluga koje pruža CSR. Koleginice i kolege pokrivaju sve ugrožene kategorije stanovništva od siromašnih, socijalno ugroženih, duševno obolelih osoba, beskućnika, nasilja u porodici, savetovalište za brak i porodicu, medijacije u konfliktima, hraniteljstva dece i odraslih, maloletničkom delikvencijom, socijalnim stanovima, stanovanja uz podršku za mlade, pravnog zastupanja pred sudovima, problemima sa migrantima, a naravno da ste im nakalemili i službu za pružanje usluga, što je za njih veliki balast i protiv preporuka datih u Zakonu o socijalnoj zaštiti koji govori u čl.62 da uslugama socijalne zaštite treba da se bave profesionalni pružaoci usluga, a Centri posvete studijama slučaja i svim gore navedenim oblastima koje pokrivaju. Ne razmišljamo o pluralizmu pružalaca usluga, niti o mogućnostima izbora od strane korisnika a još manje izbora spram kvaliteta pruženih usluga.

E sad dolazimo do problema.

Iz materijala vidimo po UoR zaposleno je samo 9 radnika centra. 13 je zaposleno po UPPP, vec pomenute gerontodomaćice iz Službe PuK. Za njih ste isplanirali da tražite dozvolu od Ministarstva da ih nakon 5 godina kako su protivzakonito i nelegitimno i nelegalno bile angažovane po UPPP i dalje tako držite.

Takođe napominjem da ne smete napisati Služba za pomoć i negu u kući, jer negu ne radite. Oblast bazične nege korisnika radio je a i sad radi po akreditovanom programu mitrovački Caritas sa dozvolom referentne institucije Ministarstva zdravlja ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE. Dakle, morate staviti tačan navod službe POMOĆI U KUĆI i ništa više.

 • Navodite u 1. pasusu Programa rada za 2021. da će se citiram ”nastaviti tendencija rasta broja korisnika usluge PuK”. Šta to znači? Imamo potrebu za proširenjem kapaciteta.
  Imate još jednog licenciranog pružaoca usluge, a to je Caritas koji ujedno ima i Kućnu sa palijativnom negom i pomagalima koja se daju za celovitu i kompleksnu uslugu.

Iz razgovora sa lekarima DZ, oni imaju veliku potrebu da se ponovo uvrsti Caritasov spektar pomoći koji je 12 godina bio komplementarna sluzba njihovom Kućnom lečenju i Službi polivalentne patronaže. I samimi im treba proširenje kapaciteta, jer trenutno imaju u Kućnom lečenju: 1 lekara koji pregleda samo u gradu, 6 tehničara koji daju samo injekcije i infuzije, dok polivalenta patronaža je imala 9 medicinskih sestara koji obilaze sve: stare, hronično obolele, bebe, dijabetičare. Sada je i taj broj smanjen zbog povlačenja u Covid centar.

 • Dakle, sa ovog mesta apelujem na sve donosioce odluka da se sedne za sto i reaguje brzo na nastale zdravstveno-socijalne okolnosti koje direktno utiču na naše građane na koje je pao sav teret zdravstveno socijalnog zbrinjavanja svojih ukućana.
 • Pozivamo vas da budete socijalno odgovorni za javno zdravlje stanovništva i konsolidujete svoje redove i sredstva da se rasterete već i tako psihički i ekonomski iscrpljeni građani.

Dalje, ostalih 6 radnika u “Sremskoj sigurnoj kući” koja je otvorena u aprilu 2016. godine,  već 5. godinu držite po UoD bez zakonskog utemeljenja, jer ugovor o delu može da se zaključi isključivo za poslove koji su van delatnosti poslovanja ustanove. Ukoliko se angažuje radnik da obavlja te redovne poslove (vezane za glavno poslovanje firme), mora se zaključiti ugovor o radu.

Ugovor o delu je rad van radnog odnosa,  tip ugovora gde radnik nema status zaposlenog.

Ista stvar je i sa UPPP.

Ugovor o delu nije ugovor o radu i angažovana osoba nema status zaposlenog radnika, pa samim tim nema ni prava iz radnog odnosa. To znači da:

 • nema prava na godišnji odmor,
 • nema prava na bolovanje i porodiljsko odsustvo,
 • nema prava na pauzu,
 • nema definisano radno vreme,
 • nema plaćene troškove prevoza,
 • nema pravo na topli obrok
 • nema ni ostala prava iz radnih odnosa.

Ugovor o delu se zaključuje sa radnikom za jednokratno obavljanje posla koji će biti realizovan uz dogovorenu nadoknadu što znači da nema tretman zarade!

Sa druge strane, ugovor o delu ne može da se zaključi za:

 • poslove koji spadaju u delatnost poslodavca,
 • za poslove koji su predviđeni sistematizacijom i organizacijom radnih mesta.

Dakle, vi institut privremenih i povremenih poslova predviđen Zakonom o radu, kao i institut Ugovora o delu, obilato zloupotrebljavate ne samo ovde, vec i u svim JP, što ostavlja nemerljivo negativan efekat po društvo i socijalne odnose.

Držite radnike u strahu od otkaza, pa im se na taj način uskraćuju sva prava koja bi trebalo da budu adekvatna pravima zaposlenih. Ovo je tragičan primer nestabilnog i nesigurnog radnog odnosa, umesto da imamo dostojanstven rad koji je adekvatno i blagovremeno plaćen.

Sa psihološke strane, dakle iz ugla moje profesije, ovakvo stanje nesigurnosti radnog mesta u kojem ugovor koji radniku i njegovoj porodici obezbeđuje egzistenciju i mogućnost preživljavanja, može biti raskinut u svakom trenutku, dovodi do degutantne prinude koja se još može označiti i kao „politički mobing“. Radnici su ucenjeni i prisiljeni da pored svojih radnih obaveza, redovno ispunjavaju i sve ono što bi od njih bilo zatraženo, svesni da bi u suprotnom, već sutradan mogli ostati bez posla i kakve-takve mogućnosti da obezbede egzistenciju. Otvoreno govoreći, to je porobljavanje u klasičnom smislu tog pojma.

Na taj način se stvara vojska prisilno poslušnih ljudi kojima se otima dostojanstvo i nada da je moguće nešto promeniti.

I sve se to dešava u ustanovi socijalne zaštite… stvarate buduće socijalne slučajeve i flagrantno kršite Zakon o radu, uz aminovanje UO.”

Naviknuti na ćutanje i vladajuće većine i medija, na sva pitanja, teme i inicijative koje pokreće naša Grupa građana, mi ne odustajemo od našeg grada, institucija, a pogotovo ne odustajemo od najugroženijih sugrađana koji nemar i bahatost nefunkcionalnog sistema trpe svakodnevno. Govornicu,  koju je vladajuća većina odavno napustila, nastavljamo da koristimo kao mesto sa kog se može mnogo toga promeniti na bolje, ali i kao sredstvo borbe za veća prava svih. Ako lokalni mediji ne smeju da kažu i pitaju, mi smemo! U nadi da sutra mora biti bolje, pratite nas na sajtu https://gradzasvenas.rs/

Leave a Response