Informacije o našem radu

ZBOG AGRESIVNE POLITIKE PODIZANJA CENA KOMUNALNIH USLUGA, GRAĐANI PRIMORANI NA REPROGRAME

1.7kviews

Obrazlažući Odluku o završnom računu budžeta grada Sremska Mitrovica načelnik resorne uprave Duško Šarošković je izneo teoriju koja zadivljuje ne samo nas nego i mnoge velike matematičare i stručnjake iz oblasti finansija! Naime, isti je za govornicom Skupštine grada izneo veoma čudan pristup – bez obzira na činjenicu da je prihodna strana budžeta grada u 2020. godini iznosila 2,7 milijardi dinara, a rashodna strana 2,8 milijardi dinara, može se reći da je grad ostvario suficit!!!
Ovu tezu potkrepio je navodima da je grad dao olakšice i reprogram prezaduženim licima, pa iz razloga nepokretanja postupka izvršenja i prinudne naplate tih potraživanja, može se smatrati da je budžet ipak zadovoljavajući! Na ovakvo izlaganje resornog načelnika za reč se javio odbornik grupe građana Grad za sve nas Vladimir Petković i pokušavši da razjasni ovu nelogičnost:

„Kako je moguće da iznosite ovakve tvrdnje i pominjete suficit koji ne postoji? Grad Sremska Mitrovica ima najmanji budžet u celom Sremskom okrugu, ima najlošiju prihodnu stranu u celom Sremu, a najveći broj stanovnika. Takođe, u 2020. godini zbog zatvaranja i nedostatka sportskih i kulturnih dešavanja, dozvolili ste da za tu namenu potrošite gotovo 700 miliona dinara, što je neprihvatljivo i neshvatljivo! Pored toga, kao šesti najskuplji grad u Srbiji ( u trošak po građane ulaze i komunalne usluge), kako je moguće da imamo manju prihodnu stranu od rashodne i uz to tako mali budžet?! Takođe, nije mi jasna tvrdnja da je grad u takozvanom suficitu, zato što niste pokrenuli postupke naplate i da ste dozvolili reprograme dugovanja na ime poreza i drugih naknada koje naplaćujete od građana!? Da li ste svesni da ste takva dugovanja upravo vi i stvorili agresivnom politikom podizanja troškova našim građanima, da su porezi, takse, naknade i komunalne usluge upravo dovele u tu situaciju građane da su primorani na reprograme i dužničko ropstvo koje vi pravite?! Sagledavajući i druge okolnosti koje niste precizno naveli možemo da zaključimo da je grad u dubokom deficitu, pogotovo ako bi posmatrali i kreditna zaduženja koja ne prikazujete u ovoj odluci kao i upumpavanje sredstava sa drugih nivoa vlasti koja vas održavaju u životu i utiču na to da ne proglasite bankrot. Takođe, kao bitnu činjenicu treba navesti i veliki broj tužbi vrednosti nepunih 300 miliona dinara koje su podnete protiv Grada Sremska Mitrovica, a koje pored nepoštovanja, ugrožavanja i narušavanja osnovnih prava naših građana ukazuju na to da vaša politika i sistem koji ste uspostavili neminovno dovodi do raspada budžeta i prevelikih zaduženja koje će dovesti do ponovnog poskupljenja i još većeg opterećenja svih građana Sremske Mitrovice, jer vi očigledno nemate, niti znate da napravite plan realizacije budžeta koji će sanirati goruće probleme u našem gradu!“

Oslobađanje medija, zaglavljenih u jednoumlju autokratskog režima, koji ćute o pitanjima koja muče naše sugrađane, predstavlja jedan od naših glavnih programskih ciljeva, a dok se to ne desi, mi nastavljamo da vas o našem radu i borbi detaljno informišemo. Nadajući se danima kada će prenosi skupštine biti vidljivi i dostupni svim našim sugrađanima, pratite nas na našoj stranici https://gradzasvenas.rs/

Leave a Response