Ми се залажемо:

  За укидање беспотребних, а скупо плаћених функција (помоћници градоначелника, заменици начелника градских управа, заменици директора, саветници директора, заменик секретара скупштине и формирање услова конкурса за радна места начелника, директора и сл. према условима које захтева одређена функција, а не према опису квалификација лица које је већ унапред одређено да се запосли;

За укидање фиктивних радних места и исплате зараде онима који не знају где им је радно место и запошљавање без политичког утицаја и протекције, конкурсом!

За спречавање злоупотреба коришћења службених возила, репрезентације, субвенција разноразним, фиктивним удружењима;

У питању су стотине милиона динара на годишњем нивоу!

Од овог новца увешћемо:

Бесплатне вртиће за сву децу, ужине и књиге!

Увешћемо бесплатан превоз за све становнике села и града и субвенционисаћемо локалне пољопривреднике!

Увећаћемо давања за родитеље са троје и више деце, увећаћемо новчана давања за прво и друго дете и многе друге важне ствари!

Ми немамо билборде и скупе рекламе али имамо вас, поделите ово да сви виде нашу причу !

Да вратимо Митровицу, Митровчанима !

Да вратимо суграђанима достојанство !

Град за све нас позива све грађане Сремске Митровице да се придруже и својим деловањем допринесу реализацији програмске платформе, како бисмо заједно изградили модерно, демократско, просперитетно и слободно друштво.

Наша мисија је остваривање следећих општих начела:

1. Укидање беспотребних, а скупо плаћених функција (помоћници градоначелника, заменици начелника градских управа, заменици директора, саветници директора, заменик секретара скупштине и формирање услова конкурса за радна места начелника, директора и сл. према условима које захтева одређена функција, а не према опису квалификација лица које је већ унапред одређено да се запосли;

2. Укидање фиктивних радних места и исплате зараде онима који не знају где им је радно место и запошљавање без политичког утицаја и протекције, конкурсом!

3. Спречавање злоупотреба коришћења службених возила, репрезентације, субвенција разноразним, фиктивним удружењима;

4. Бесплатни вртићи за сву децу;

5. Бесплатна ужина и уџбеници за школарце;

6. Увођење бесплатног градског превоза;

7. Веће субвенције за пољопривреду и равноправност у добијању субвенција и пољопривредног земљишта, забрана производње ГМО на територији града

8. Равноправна доступност здравствене и социјалне заштите за све грађане, увећање социјалне помоћи, увођење народне кухиње, обезбеђивање социјалних станова;

9. Увећање давања за родитеље са троје и више деце, увећање новчаних давања за прво и друго дете;

10. Заштита животне средине, забрана доласка прљаве индустрије у град, изградња пречистача воде;

11. Постављање зеленог појаса око града и озелењавање и најурбанијих делова града;

12. Спречавање ширења грађевинског подручја на околна подручја са неразумним и скупим ширењем инфраструктуре при непостојању демографског раста;

13. Постављање услова очување зеленила и спречавање неразумне сече зеленила приликом реконструкција саобраћајница и свих нових градњи;

14. Увођење обавезних редовних контрола свих врста загађења (ваздух, вода, земљиште, бука) и озбиљно формирање листе загађивача, увођење локалних казни за непоштовање обавезних максимално дозвољених параметара свих врста загађења;

15. Изградња инфраструктуре у сеоским месним заједницама (канализација, путна мрежа, расвета), уређење сеоских школа, спортских објеката ради стварања услова за „оживљавање села“;

16. Подстицај за отварање мањих, еколошки чистих производних погона у селима ради повећања могућности запошљавања и останка на селу:

17. Изградња инфрастуктуре (струја, вода, путне мреже) за пољопривреднике, воћаре, повртаре;

18. Смањење цене грејања, смањење цене одвожења смећа, смањење цене воде, укидање пијачарине!

19. Помоћ грађанима у виду субвенција за постизање енергетске ефикасности кућа и зграда (за термозолацију и за замену неефикасних пећи и котлова), као и за смањење употребе необновљених извора енергије. Мотивационо смањење локалног пореза на имовину за оне који се определе за побољшање енергетске ефикасности и за смањење агрозагађења;

20. Стимулација одрживе мобилности у граду кроз изградњу и реконструкцију бициклистичких стаза, реконструкцију тротоара за дељење са бициклистима, организовање повремених обука о саобраћајним правилима за бициклисте и возаче, постављање знакова и правила за бициклизам на таблама у граду, постављње нових бицикларника, обавеза постављања бицикларника и просторија за бицикле за ново изграђене зграде (а не само паркинг места за аутомобиле);

21. Обележавање стратешких зелених површина и коридора који морају бити пошумљени (простор шуме иза насипа, парк код КПЗ и атлетског стадиона, градски парк, парк иза Архива, дрвореди у улицама, постављање дрвореда и стаза уз канал Чикас);

22. Повећање материјалних трошкова за предшколске и школске установе;

23. Учешће грађана у одлучивању у стратешком урбанистичком планирању кроз радионице и презентације и кроз бирање најбољих идејних решења, која се касније уврштавају у урбанистичке планове (да се не деси да се планира сеча шуме или изградња у заштићеним подручјима), транспарентност процедура доношење планова,све то уз сталну транспарентност јавних финансија и поступака јавних набавки.

Град за све нас – Сремска Митровица