Grupa građana „Grad za sve nas“ je osnovana 05. marta 2020. godine.

Grupa građana je osnovana sa ciljem da zajednički pokrenemo i izgradimo grad za sve nas, da udruživanjem vratimo institucije građanima Sremske Mitrovice i učinimo sve da po prvi put naš grad, posle više decenija, dobije nezavisni, demokratski subjekat za novu političku eru, stvarnih odnosa građana i njihovih predstavnika.

Takvim pristupom stvorićemo uslove da politika postane najvažnija sporedna stvar lišena straha, ucena, pritisaka političkih partija, ličnih bogaćenja i neodmerenih ambicija.

Za svetlost našeg Grada i okolnih sela, za duhovni i materijalni razvoj, za život dostojan čoveka. Takođe, želimo da vas obavestimo i o tome da na ovim izborima nastupamo samostalno, bez koalicije sa bilo kojom drugom opcijom, kao i sa činjenicom da nakon izbora nećemo praviti koaliciju ni sa jednom listom koja u današnjoj skupštini grada predstavlja vlast i opoziciju, kao ni sa prekomponovanim opozicionim grupama građana.

Svi ljudi dobre volje i pozitivne energije su dobrodošli da postanu deo naše Grupe Građana.

Za građansku, a ne stranačku Mitrovicu!

Zajedničkom odlukom izašli smo na lokalne izbore 2020. godine. Razgovorom smo došli do kandidata koji su se našli na izbornoj listi.

Kandidati na Izbornoj listi su bili:

 1. Petković Vladimir, godina rođenja: 1980., diplomirani pravnik, Sremska Mitrovica
 2. Dragišić Kristina, godina rođenja: 1971., diplomirani psiholog – master, Sremska Mitrovica
 3. Savić Milan, godina rođenja: 1979., doktor veterinarske medicine, Martinci
 4. Jovanović Miroslav, godina rođenja: 1978., diplomirani inženjer saobraćaja, Sremska Mitrovica
 5. Zec Nataša, godina rođenja: 1972., profesor fizičkog vaspitanja – diplomirani kineziterapeut, Sremska Mitrovica
 6. Orelj Stevan, godina rođenja: 1967., doktor medicine, Sremska Mitrovica
 7. Milenović Miloš, godina rođenja: 1979., ekonomista, Sremska Mitrovica
 8. Gajevac Tanja, godina rođenja: 1985., prehrambeni tehničar, Sremska Mitrovica
 9. Vozarević Uroš, godina rođenja: 1979., diplomirani inženjer, Sremska Mitrovica
 10. Stanković Radosava, godina rođenja: 1974., medicinska sestra, Sremska Mitrovica
 11. Umetić Aleksandar, godina rođenja: 1977., profesor fizičkog vaspitanja, Laćarak
 12. Obradović Monika, godina rođenja: 1988., master profesor rusinskog jezika i književnosti, Sremska Mitrovica
 13. Samardžić Novak, godina rođenja: 1975., diplomirani ekonomista, Sremska Mitrovica
 14. Mišurić Ivan, godina rođenja: 1989., elektroinstalater, Grgurevci
 15. Sekulić Voljanek Jelena, godina rođenja: 1974., diplomirani slikar, Sremska Mitrovica
 16. Laketić Bogdan, godina rođenja: 1995, strukovni ekonomista, Sremska Mitrovica
 17. Popović Aleksandra, godina rođenja: 1978., diplomirani pravnik, Sremska Mitrovica
 18. Ognjenović Goran, godina rođenja: 1989., strukovni master ekonomista, Noćaj
 19. Vuletić Milan, godina rođenja: 1958., radnik, Laćarak
 20. Ljubišić Tatjana, godina rođenja: 1972., profesor arapskog jezika i književnosti, Sremska Mitrovica
 21. Petković Slobodan, godina rođenja: 1962., medicinski tehničar, Sremska Mitrovica
 22. Anđušić Maja, godina rođenja: 1987., strukovni ekonomista, Sremska Mitrovica
 23. Veselinović Branislav, godina rođenja: 1963., profesor, Sremska Mitrovica
 24. Gajić Mirko, godina rođenja: 1974., brodomašinski tehničar, Mačvanska Mitrovica
 25. Marić Monika, godina rođenja: 1993., profesor jezika i književnosti – albanski jezik, Sremska Mitrovica
 26. Šajić Zoran, godina rođenja: 1982., fizioterapeutski tehničar, Sremska Mitrovica
 27. Kiš Igor, godina rođenja: 1991., mašinbravar, Sremska Mitrovica
 28. Ivić Dragan, godina rođenja: 1980., geodetski tehničar, Sremska Mitrovica
 29. Batanjac Jelena, godina rođenja: 1980., medicinska sestra, Sremska Mitrovica
 30. Mićić Mirjana, godina rođenja: 1973., diplomirani ekonomista, Sremska Mitrovica
 31. Oroščanin Petar, godina rođenja: 1981., operater, Martinci
 32. Urošević Živorad, godina rođenja: 1955., penzioner, Zasavica 1
 33. Tajm Dragica, godina rođenja: 1962., hidrotehničar, Sremska Mitrovica
 34. Stjepić Srđan, godina rođenja: 1970., radnik, Veliki Radinci
 35. Bucaja Ljiljana, godina rođenja: 1975., ekonomski tehničar, Sremska Mitrovica
 36. Petković Jovan, godina rođenja: 1961., doktor veterinarske medicine, Kuzmin
 37. Kolibar Mirjana, godina rođenja: 1966., organizator kulturnih aktivnosti, Sremska Mitrovica
 38. Gajić Branislav, godina rođenja: 1979., elektroinstalater, Jarak
 39. Drinić Vesna, godina rođenja: 1969., zdravstveni radnik – medicinska sestra, Laćarak
 40. Popović Bojana, godina rođenja: 1995., inženjer arhitekture, Sremska Mitrovica.