Saopštenja

Grupa građana Grad za sve nas – programska platforma

Grad za sve nas poziva sve građane Sremske Mitrovice da se pridruže i svojim delovanjem doprinesu realizaciji programske platforme, kako bismo zajedno izgradili moderno, demokratsko, prosperitetno i slobodno društvo.

Naša misija je ostvarivanje sledećih opštih načela:

1. Ukidanje bespotrebnih, a skupo plaćenih funkcija (pomoćnici gradonačelnika, zamenici načelnika gradskih uprava, zamenici direktora, savetnici direktora, zamenik sekretara skupštine i formiranje uslova konkursa za radna mesta načelnika, direktora i sl. prema uslovima koje zahteva određena funkcija, a ne prema opisu kvalifikacija lica koje je već unapred određeno da se zaposli;

2. Ukidanje fiktivnih radnih mesta i isplate zarade onima koji ne znaju gde im je radno mesto i zapošljavanje bez političkog uticaja i protekcije, konkursom!

3. Sprečavanje zloupotreba korišćenja službenih vozila, reprezentacije, subvencija raznoraznim, fiktivnim udruženjima;

4. Besplatni vrtići za svu decu;

5. Besplatna užina i udžbenici za školarce;

6. Uvođenje besplatnog gradskog prevoza;

7. Veće subvencije za poljoprivredu i ravnopravnost u dobijanju subvencija i poljoprivrednog zemljišta, zabrana proizvodnje GMO na teritoriji grada

8. Ravnopravna dostupnost zdravstvene i socijalne zaštite za sve građane, uvećanje socijalne pomoći, uvođenje narodne kuhinje, obezbeđivanje socijalnih stanova;

9. Uvećanje davanja za roditelje sa troje i više dece, uvećanje novčanih davanja za prvo i drugo dete;

10. Zaštita životne sredine, zabrana dolaska prljave industrije u grad, izgradnja prečistača vode;

11. Postavljanje zelenog pojasa oko grada i ozelenjavanje i najurbanijih delova grada;

12. Sprečavanje širenja građevinskog područja na okolna područja sa nerazumnim i skupim širenjem infrastrukture pri nepostojanju demografskog rasta;

13. Postavljanje uslova očuvanje zelenila i sprečavanje nerazumne seče zelenila prilikom rekonstrukcija saobraćajnica i svih novih gradnji;

14. Uvođenje obaveznih redovnih kontrola svih vrsta zagađenja (vazduh, voda, zemljište, buka) i ozbiljno formiranje liste zagađivača, uvođenje lokalnih kazni za nepoštovanje obaveznih maksimalno dozvoljenih parametara svih vrsta zagađenja;

15. Izgradnja infrastrukture u seoskim mesnim zajednicama (kanalizacija, putna mreža, rasveta), uređenje seoskih škola, sportskih objekata radi stvaranja uslova za „oživljavanje sela“;

16. Podsticaj za otvaranje manjih, ekološki čistih proizvodnih pogona u selima radi povećanja mogućnosti zapošljavanja i ostanka na selu:

17. Izgradnja infrastukture (struja, voda, putne mreže) za poljoprivrednike, voćare, povrtare;

18. Smanjenje cene grejanja, smanjenje cene odvoženja smeća, smanjenje cene vode, ukidanje pijačarine!

19. Pomoć građanima u vidu subvencija za postizanje energetske efikasnosti kuća i zgrada (za termozolaciju i za zamenu neefikasnih peći i kotlova), kao i za smanjenje upotrebe neobnovljenih izvora energije. Motivaciono smanjenje lokalnog poreza na imovinu za one koji se opredele za poboljšanje energetske efikasnosti i za smanjenje agrozagađenja;

20. Stimulacija održive mobilnosti u gradu kroz izgradnju i rekonstrukciju biciklističkih staza, rekonstrukciju trotoara za deljenje sa biciklistima, organizovanje povremenih obuka o saobraćajnim pravilima za bicikliste i vozače, postavljanje znakova i pravila za biciklizam na tablama u gradu, postavljnje novih biciklarnika, obaveza postavljanja biciklarnika i prostorija za bicikle za novo izgrađene zgrade (a ne samo parking mesta za automobile);

21. Obeležavanje strateških zelenih površina i koridora koji moraju biti pošumljeni (prostor šume iza nasipa, park kod KPZ i atletskog stadiona, gradski park, park iza Arhiva, drvoredi u ulicama, postavljanje drvoreda i staza uz kanal Čikas);

22. Povećanje materijalnih troškova za predškolske i školske ustanove;

23. Učešće građana u odlučivanju u strateškom urbanističkom planiranju kroz radionice i prezentacije i kroz biranje najboljih idejnih rešenja, koja se kasnije uvrštavaju u urbanističke planove (da se ne desi da se planira seča šume ili izgradnja u zaštićenim područjima), transparentnost procedura donošenje planova,sve to uz stalnu transparentnost javnih finansija i postupaka javnih nabavki.

Grad za sve nas – Sremska Mitrovica

Leave a Response