Informacije o našem radu

POBUNA U VODOVODU

4.9kviews

Na inicijativu savesnih radnika, zaposlenih u JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica, naš odbornik Vladimir Petković, na današnjoj sednici Skupštine Grada, postavio je Gradonačelnici Grada Sremska Mitrovica, Svetlani Milovanović, odborničko pitanje, kada će se uključiti u rešavanje problema i sprečavanje kriminalnih radnji pojedinaca koji se nalaze na platnom spisku JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica i zahtevao hitnu reakciju.

Vladimiru Petkoviću, kao šefu Odborničke grupe građana „Grad za sve nas“ obratili su se zaposleni u ovom javnom preduzeću, sa zahtevom za pomoć i podršku nakon nereagovanja nadležnih da zaštite interes svih građana Sremske Mitrovice. Kako sami zaposleni napominju, obratili su se direktoru ovog javnog preduzeća i tražili da u roku od 5 (pet) dana reši zahteve zaposlenih, u protivnom će se stupiti u genaralni štrajk.

Zahtevi i pitanja zaposlenih su sledeći:

– da se jasno i nedvosmisleno odgovori i obrazloži po čijem odobrenju se koriste službena vozila JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica u privatne svrhe i zloupotrebljavaju od strane pojedinaca, a u vlasništvu su JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica, kao i da se ista odmah vrate na parking JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica, te da se spreči dalja zloupotreba;

– da se jasno i nedvosmisleno obrazloži za čije potrebe i po čijem odobrenju su potrošena novčana sredstva predviđena za investicije i održavanje navedena u finansijskom planom JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica za 2021.godinu koja nisu namenski utrošena;

– da se pod hitno zaustavi bahatost pojedinaca koji su fiktivno zaposleni u JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica kojima se redovno isplaćuje zarada, a niti jedan dan nisu proveli na svom radnom mestu, direktno aludirajući i pominjući Trivunović Ranka iz Manđelosa, koji je ujedno i odbornik u Skupštini grada Sremska Mitrovica u sastavu odborničke grupe SNS-a i koji se u ovom javnom preduzeću pojavljivao samo kad je koristio opremu i resurse JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica u sopstvene i privatne svrhe;

– da se zaposlenima da odgovor ko je i za čije potrebe i po čijem odobrenju koristio i kupovao robu na račun JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica u vidu građevinskog materijala (pesak, šljunak, beton, rizla, građa, daska, crep, cevi i dr, na jednoj mitrovačkoj građari čije ime ovog puta ne pominjemo, a radi izgradnje objekata u privatnoj svojini;

– da se jasno i nedvosmisleno odgovori i obrazloži po čijem odobrenju i ko je koristio mašine o opremu JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica za ispumpavanje, čišćenje septičkih jama kod pojedinaca kao i građevinsku mehanizaciju za izvođenje građevinskih radova.

Zaposleni su sve ovo naveli iz razloga što su svesni da se apsolutno ništa ne preduzima i ne radi na unapređenju vodovodne i kanalizacione mreže u Sremskoj Mitrovici i okolnim selima, da su vodovodne cevi zastarele i da sve češće pucaju na svim lokacijama u gradu Sremska Mitrovica i okolnim selima, da je kanalizaciona mreža zastarela, sve slabijeg kapaciteta, u funkciji na nivou 50%, da je zamuljena i da predstavlja opasnost po građane Sremske Mitrovice.

Oslobađanje medija, zaglavljenih u jednoumlju autokratskog režima, koji ćute o pitanjima koja muče naše sugrađane, predstavlja jedan od naših glavnih programskih ciljeva, a dok se to ne desi, mi nastavljamo da vas o našem radu i borbi detaljno informišemo. Nadajući se danima kada će prenosi skupštine biti vidljivi i dostupni svim našim sugrađanima, pratite nas na našoj stranici https://gradzasvenas.rs/

Leave a Response