Информације о нашем раду

ПОБУНА У ВОДОВОДУ

На иницијативу савесних радника, запослених у ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица, наш одборник Владимир Петковић, на данашњој седници Скупштине Града, поставио је Градоначелници Града Сремска Митровица, Светлани Миловановић, одборничко питање, када ће се укључити у решавање проблема и спречавање криминалних радњи појединаца који се налазе на платном списку ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица и захтевао хитну реакцију.

Владимиру Петковићу, као шефу Одборничке групе грађана „Град за све нас“ обратили су се запослени у овом јавном предузећу, са захтевом за помоћ и подршку након нереаговања надлежних да заштите интерес свих грађана Сремске Митровице. Како сами запослени напомињу, обратили су се директору овог јавног предузећа и тражили да у року од 5 (пет) дана реши захтеве запослених, у противном ће се ступити у генарални штрајк.

Захтеви и питања запослених су следећи:

– да се јасно и недвосмислено одговори и образложи по чијем одобрењу се користе службена возила ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица у приватне сврхе и злоупотребљавају од стране појединаца, а у власништву су ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица, као и да се иста одмах врате на паркинг ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица, те да се спречи даља злоупотреба;

– да се јасно и недвосмислено образложи за чије потребе и по чијем одобрењу су потрошена новчана средства предвиђена за инвестиције и одржавање наведена у финансијском планом ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица за 2021.годину која нису наменски утрошена;

– да се под хитно заустави бахатост појединаца који су фиктивно запослени у ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица којима се редовно исплаћује зарада, а нити један дан нису провели на свом радном месту, директно алудирајући и помињући Тривуновић Ранка из Манђелоса, који је уједно и одборник у Скупштини града Сремска Митровица у саставу одборничке групе СНС-а и који се у овом јавном предузећу појављивао само кад је користио опрему и ресурсе ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица у сопствене и приватне сврхе;

– да се запосленима да одговор ко је и за чије потребе и по чијем одобрењу користио и куповао робу на рачун ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица у виду грађевинског материјала (песак, шљунак, бетон, ризла, грађа, даска, цреп, цеви и др, на једној митровачкој грађари чије име овог пута не помињемо, а ради изградње објеката у приватној својини;

– да се јасно и недвосмислено одговори и образложи по чијем одобрењу и ко је користио машине о опрему ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица за испумпавање, чишћење септичких јама код појединаца као и грађевинску механизацију за извођење грађевинских радова.

Запослени су све ово навели из разлога што су свесни да се апсолутно ништа не предузима и не ради на унапређењу водоводне и канализационе мреже у Сремској Митровици и околним селима, да су водоводне цеви застареле и да све чешће пуцају на свим локацијама у граду Сремска Митровица и околним селима, да је канализациона мрежа застарела, све слабијег капацитета, у функцији на нивоу 50%, да је замуљена и да представља опасност по грађане Сремске Митровице.

Ослобађање медија, заглављених у једноумљу аутократског режима, који ћуте о питањима која муче наше суграђане, представља један од наших главних програмских циљева, а док се то не деси, ми настављамо да вас о нашем раду и борби детаљно информишемо. Надајући се данима када ће преноси скупштине бити видљиви и доступни свим нашим суграђанима, пратите нас на нашој страници ГРАД ЗА СВЕ НАС.

Leave a Response