Informacije o našem radu

Mutna voda Sremsku Mitrovicu roni

 1. sednica Skupštine Grada-31.03.2021.godine
   IZVEŠTAJ O RADU GU ZA KULTURU I SPORT I GU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Nesavesno upravljanje budžetom grada i zloupotreba koja ne zna za granice ni morala ni savesti, razotkrivena je (delom) na devetoj sednici Skupštine Grada.

Krađa, koja je očigledno dugogodišnja rutinska praksa SNS vlasti, a koja se dešavala u 2020. godini, sada je kroz izveštaje ustanova i organizacija, postala vidljiva i našoj GG „Grad za sve nas” a samim tim i svim sugrađanima. Lopovluk, podržan potpuno nehumanim sistemom, koji gazi preko naše dece i socijalno ugroženih, izveo je našu odbornicu Kristinu Dragišić za govornicu.  

 „Imajući u vidu da sam već ranije analizirala rad, odnosno nerad budžetskih korisnika ustanova kulture „Sirmiumart” I Ustanove za negovanje kulture ”Srem”, iskoristila sam priliku i proučila izveštaj o radu resorne GU za kulturu i sport. S obzirom  na to da dolazim iz sektora socijalne zaštite, koji našim gradskim ocima predstavlja zadnju rupu na svirali, napraviću komparativnu analizu rada ove dve GU.
Krenuću od toga da se ponovo nakon izbora primenio dobro poznat manevar usitnjavanja, prebacivanja sektora iz jedne gradske uprave u drugu i sl. koji se nakon svakih izbora ponavlja. Novom odlukom o GU Grada Sremska Mitrovica od 5.12.2020.ponovo je GU za obrazovanje, kulturu i sport podeljena u 2 pravna sledbenika: GU za kulturu i sport i GU za obrazovanje. Tako smo dobili jos jednog načelnika, zamenika načelnika i celu infrastrukturu zaposlenih u novoj GU. Nakon izbora 2016. imali smo GU za kulturu, sport i omladinu, a 2018.je novom Odlukom o GU ova uprava ponovo preimenovana u GU za obrazovanje, kulturu i sport.
Isti slučaj ove godine i sa GU za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine, koja je preimenovana u GU za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine. Oblast zdravstene zaštite ste izbacili, jer je „nama vaša borba dala” da ponovo imamo centralizovani sistem zdravstvene zaštite, pa su sva tri nivoa zdravstva prešla u ruke države i pokrajine.

Valjda oni u Bg i NS bolje znaju šta nama treba nego mi. Za neupućene, nakon izbora 2014. imali smo GU za zdravstvenu, socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine. Onda idu izbori 2016. pa se ova GU ponovo transfromiše u GU za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, a sektor životne sredine prelazi u GU za poljoprivredu, da bi sad opet 2020. godine vraćena oblast životne sredine u GU za socijalnu zaštitu, dok je zdravstvo obrisano gumicom.
Sad kad bih pitala nekog od vas da mi ponovi da li zna ko je šta i gde radio i pripadao u kom periodu, bila bi mrka kapa. Ipak, svi ovi politički manevri imaju svoj latentni smisao, a to je da skrivanje tragova razbacivanja novca, NAŠEG novca.
Pa da krenemo.

 1. godina je bila izazovna godina na planetarnom nivou zbog pojave pandemije virusa SARS CoV 2. Bila je izazovna i za čelnike naše LS da obrazlože kako su uspeli u toj godini kada je sve podređeno preživljavanju ljudi i privrede i javnom zdravlju, uspeli potrošiti skoro sav planirani novac za kuluturu i sport. JLS je imala uštedu od samo 100 miliona. Iako niste naveli procenat I sumu utrošenih sredstava, kako je to lepo, pregledno i kulturno navedeno u izveštaju GU za socijalnu zaštitu, prostim sabiranjem i uvidom u izveštaj o potrošnji budžetskih sredstava iz 2020. godine,  došli smo do zaključka  da je utrošeno za 8 ustanova kulture i Turistička organizacija Sremske Mitrovice, čak 264,6 miliona dinara odnosno 85,5% planiranih sredstava.   Od toga jeste 20 miliona transfernih sredstava, ali suma izdvojna iz gradske kase i dalje je nepristojno velika za godinu u kojoj se nisu realizovali najveći kulturni događaji. 
  Moram da napomenem da je i tabelarni prikaz finansijske potrošnje resorne GU iz oblasti kulture frapantan, pa kao prvu stavku pod kontnim brojem 820, imamo program JAČANJE KULTURNE PRODUKCIJE I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA sa cifrom od neverovatnih, skoro 62 miliona dinara!!! Unutar ove tabele imamo i famozni budžetski konto 481 koji služi za dotacije NVO, ovde je sa 13,5 miliona podržao verske zajednice i crkve, a sa nešto više od 2 miliona prave NVO. Lepo ste to podelili.
  Neću preskočiti razvoj turizma koji ste kao dotaciju NVO iz oblasti turizma, iz istog konta 481, podržali sa skoro 10 miliona. Zanimljivo bi bilo reći da je od ta tri udruženja Pokret gorana, večitog političara Slobodana Simića, dobio čak 9,8 miliona, a ostale dve po 100.000 dinara. Vi ste majstori za pravednu raspodelu sredstava!
  Od mora skrivenih podataka u analitičkom budžetu, ipak se izdvajaju sledeće sume za dve sestrinske ustanove koje vegetiraju na prvom spratu bivšeg Zavičajnog kluba studenata, na adresi Vuka Karadžica 10. Pogađate, „Sirmiumart” i UNK ”Srem”. 
  Ove dve ustanove su uspele u godini pandemije, za par meseci zime, potroše čak milion dinara za grejanje. Govorimo o grejanju nekih 200 m2. Isto toliko su potrošili za troškove putovanja radnika do posla i službena putovanja, kao i za jubilarne nagrade! 23 zaposlena lica su u toku jedne godine podelili milion dinara za razne nagrade i jubileje???  Ipak, pravi šok sledi kod konta 424,426 I 427 koji uključuju specijalizovane, stručne i opšte usluge. Tu su zajedno obe ustanove potrošile čak – 13,3 miliona dinara!!!! Heeeej! Kakve usluge u doba koronavirusa, za više od 13 miliona dinara????
  I kao poslastica za kraj su konta 
  4236 – ugostiteljske usluge, 
  4237 – reprezentacija,
  42371 – pokloni,
  426821 – hrana i 
  426 822 – piće, gde su naši (ne)kulturni radnici spiskali 2 miliona dinara!!! Još jednom za one iz poslednjih redova, govorimo o 2020.godini, kad smo više bili u karantinu i radili od kuće, zbog pandemije.
  Napraviću malu digresiju pa vas podsetiti da je Narodna kuhinja Crvenog krsta za 480 gladnih usta dobila svega 5,2 miliona od 6,4 planiranih. Pa sram da vas bude!

KO NE GOVORI ISTINU, ZAMENIK GRADONAČELNIKA PETAR SAMARDŽIĆ ILI IZVEŠTAJI USTANOVA, PROCENITE SAMI.

„Čak i ako si manjina, istina je ipak istina“, rekao je Mahatma Gandi.

Oslobađanje medija, zaglavljenih u jednoumlju autokratskog režima, koji ćute o pitanjima koja muče naše sugrađane, predstavlja jedan od naših glavnih programskih ciljeva, a dok se to ne desi, mi nastavljamo da vas o našem radu i borbi detaljno informišemo. Nadajući se danima kada će prenosi skupštine biti vidljivi i dostupni svim našim sugrađanima, pratite nas na našoj stranici https://gradzasvenas.rs/

Leave a Response