Informacije o našem radu

JAVNO-TAJNI UVID U BUDŽET I ZLOUPOTREBA DEMOKRATSKIH PRAKSI

1.4kviews

Da autoritarna lokalna samouprava ume da iskoristi postojeće demokratske prakse i da ih prilagodi potrebama vlastitog legitimisanja, videli smo samo nekoliko dana pre održavanja šeste sednice Skupštine grada, održane 18. decembra 2020. godine.

U pitanju je jedan novi „presladak“ političko-propagandni projekat gradskih vlasti: građani mogu na neposredan način da utiču na odlučivanje o trošenju budžetskih sredstava, i to glasanjem za ponuđene projekte na web-sajtu gradske uprave. Sredstva za njihovu realizaciju bi onda u skladu sa rezultatima bila predviđena u sledećem budžetu i projekti bi u ovoj ili onoj meri realizovani (ili ne).

Uz ovaj demokratski „pomak“ usledio je još jedan čin prividne transparentnosti u kome je navodno sprovedena Javna rasprava na Nacrt odluke o budžetu grada Sremska Mitrovica.Posmatrajući šta se dešava u drugim lokalnim samoupravama, došli smo do zaključka da se radi o jednom ne previše iznenađujućem ritualu koji se obično organizuje neposredno pre donošenja političke odluke o budžetu za sledeću godinu. Istupajući protiv zloupotrebe demokratskih praksi vladajuće većine, sa govornice se obratio odbornik Grupe građana „Grad za sve nas“ Miloš Milenović:

„Da će se održati javna rasprava o budžetu 2021. nije oglašeno niti na jednom mediju, demokratski nema šta!

Građani su bili obavešteni javno, prvi put i to na samo jednom lokalnom mediju nakon završene javne rasprave.

Zbog takvog odnosa, niko od građana ili organizacija nije bio na raspravi a nije bilo ni elektronskih predloga.

Suština je da niko od građana i organizacija nije mogao da da svoj predlog jer vi to niste transparentno objavili i mi sada treba da raspravljamo i glumimo demokratiju?

Pozivamo širu javnost i druge organizacije da se upoznaju sa opasnim presedanima koji se uvode na na javnim raspravama, a koje se razvijaju na štetu svih nas i da podignu svoj glas u odbrani javnih interesa i dobara.

Sve javne rasprave koje ste održali tokom vanredne situacije moraju biti poništene u cilju zaštite javnog interesa, vladavine prava i demokratije, koja je postupanjem nosilaca vlasti u gradu suštinski ugrožena.

Ovakav pristup krši i ograničava prava građana da učestvuju u raspravama je neustavan i nezakonit .

Dakle pre tri dana je građanima uskraćeno pravo da učestvuju na javnoj raspravi u donošenju odluka za budžet grada 2021.

Na ovakav način se građanima Mitrovice uskraćuje pravo učešća u donošenju brojnih odluka koje utiču na njihove živote.

Smatramo da je neophodno poništavanje svih javnih rasprava i sednica, održanih tokom vanredne situacije, a koje su mimo zakonskih okvira.

Oni koji su u ovakvim procesima učestvovali, moraju odgovarati zbog zloupotrebe javnih ovlašćenja i zarobljavanja gradske kase!“

Odbijajući da budemo savršeno poslušni subjekti beskonačne fiskalne opsade, GG Grad za sve nas nastavlja da se bori za veća prava svih građana Sremske Mitrovice.

Leave a Response