Informacije o našem radu

PČELICA ILI OSINJE GNEZDO?

2.4kviews

Na sedmoj sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica, Grupa građana ,,Grad za sve nas“ nastavila je svoju borbu za vraćanje institucija građanima, ali i borbu za pojedince koji pokazuju znanje i stručnost u svim oblastima.Iako je materijal za sednicu stigao samo 19 sati ranije, naši odbornici uočili su teške povrede ljudskih prava kroz uvid u rad institucija, gde se očekuje maksimalna ljudskost i human odnos prema pojedincu. Dok se vladajuća većina, verovatno po direktivi, pretvorila u kamen ćutanja, za reč se javio naš odbornik Aleksandar Umetić : ,,Predškolska ustanova ,,Pčelica“ nekada je bila vaspitno-obrazovna ustanova, a danas je poligon za stranačko zapošljavanje i centar za skupljanje kapilarnih glasova Srpske napredne stranke!“Naime, na dnevnom redu 7. Skupštine Grada Sremska Mitrovica, našle su se tačke: Razvojni plan PU ,,Pčelica“ i finansijski plan i program poslovanja ove ustanove.Umetić u svom izlaganju iznosi da se pod tačkom Razvojni plan, navodi da rukovodioci ustanove nagrađuju zaposlene odlaskom u pozorište, odlaskom na sportske manifestacije u PSC ,,Pinki“, što je neistinito! Radnici sami, o svom trošku, idu na navedene manifestacije. Što se tiče nagrade „Slobodan dan za izuzetne rezultate“ – izostavljeno je i „slobodan dan, sa sendvičem, flašicom vode i crvenom za posete stranačkim mitinzima i konvekcijama SNS-a i privilegovan položaj tih radnika u ustanovi“. Umetić dodaje: ,,Takođe su i izostavljene kazne, koje su deo stimulativnih sredstava. Najčešća kazna je, za radnike na određeno vreme, prekid radnog odnosa 31.8, ukoliko nisu zadovoljni brojem kapilarnih glasova i ostalim stranačkim aktivnostima. Malo je složenije sa radnicima na neodređeno vreme… Oni se kažnjavaju premeštanjem na rad na najudaljeniju tačku opštine, npr., vaspitač Miroslav Stanković iz Mačvanske Mitrovice prebacuje se da radi u Sremskoj Rači zbog sukoba sa lokalnom kabadahijom iz SNS-a, putuje svaki dan 100 km, nebitno je što je put o trošku grada, bitno da se maltretira on i njegova porodica. I uspeli su u svom nastojanju, taj čestit čovek i vaspitač je napustio i „Pčelicu“ i zemlju Srbiju, vozi sad kamione po Evropi, ALI ZATO SMO MI ODLUČILI DA OSTANEMO! NEKA ODU ONI KOJI SU NJEGA OTERALI, ZA POČETAK SA VLASTI, A ONDA NEKA SVE IDE SVOJIM TOKOM!“Umetić je istakao i to da je zakonska obaveza svakog nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika da se stalno stručno usavršava (ZOVOS, član 151), a jedinice lokalne samouprave da obezbede sredstva za to (ZOVOS, član 189). ,,U planu za 2021. godinu određeno je za troškove seminara 10 hiljada dinara!!! Na 125 vaspitača, to iznosi 80 dinara na godišnjem nivou po vaspitaču!!! Pitamo se šta da radimo sa tim, da svakom vaspitaču kupimo po 2 primerka lista Informer, pa da se iz toga usavršava, jer je to očigledno cilj gradske vlasti i njihovo poimanje obrazovanja i vaspitanja? Takođe, za troškove seminara je predviđena reprezentacija u iznosu od 153.000 dinara, dakle na seminaru koji košta 10.000 dinara poješće se i popiće 15 puta više. To je slika i prilika mitrovačke prosvete – maltretiranje zaposlenih od strane partijskih rukovodilaca, jedini kriterijum uspešnosti je broj kapilarnih glasova i poseta stranačkim mitinzima, to je partijski plen… IDEMO BRŽE, JAČE, BOLJE, ZA NAŠU DECU… Nema veze što ovde deca nisu bitna…“

Leave a Response