Informacije o našem radu

Direktno i svesno kršenje zakona

1.7kviews

Na 17. sednici Skupštine Grada, pod tačkom Izbori i imenovanja, razrešeni su dosadašnji vršioci dužnosti direktora javnih preduzeća i ustanova kulture i ista lica su ponovo postavljena za vršioce dužnosti tih istih preduzeća i ustanova i pored upozorenja šefa odborničke grupe GG Grad za sve nas, Petković Vladimira, da je konкretno izbor za vršioce dužnosti direktora javnih preduzeća u suprotnosti sa članom 52. Zakona o javnim preduzećima, na koji se poziva donosilac rešenja o imenovanju i da isto lice ne može dva puta biti imenovano za v.d. direktora. Tačnije, u svom govoru isti je precizno upoznao odbornike većine, da je članom 52. Zakona o javnim preduzećima propisano da se vršilac dužnosti može imenovati do imenovanja direktora javnog preduzeća po sprovedenom javnom konkursu, da period obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora ne može biti duži od jedne godine, kao i da isto lice NE MOŽE BITI DVA PUTA IMENOVANO za vršioca dužnosti direktora!!! 

Da podsetimo, u našem gradu direktori se nalaze u v.d. statusu duži niz godina, a neki su na istoj poziciji već osam godina!

Jasno je da ovakvim načinom glasanja odbornici SNS-a i SPS-a krše zakon, ali ovakav pristup ukazuje i dokazuje ono o čemu pričamo već duži vremenski period, da je poslušničko – politički odnos  zavisnosti odbornika, v.d.direktora i poverenika režimske političke partije u našem gradu na vrhuncu! Strah od gubitka fotelje je sve veći!

Odbornici GG „Grad za sve nas“ su, naravno, glasali protiv i razrešenja i ponovnog imenovanja direktora, ali je Skupština grada glasovima vladajuće većine donela ovu nezakonitu odluku i time su pokazali koliko su nebitni, koliko se ne pitaju ni za šta, niti poštuju svoje građane i zakone države u kojoj živimo. Takođe, ovako očiglednim kršenjem zakona možemo se zapitati šta tek rade iza kulisa! U svom izlaganju Petković je upoznao odbornike režimske većine šta će biti proizvod ovakvog izbora v.d. direktora, odnosno da ubuduće grad može imati dalekosežne posledice, s obzirom na to da odluke koje donosi lice imenovano na ovakav nezakonit način, čini da su odluke koje isti donosi nezakonite, odnosno donete od strane neovlašćenog lica što može da prouzrokuje ozbiljan finansijski problem i blokadu funkcionisanje Grada.

Oslobađanje medija, zaglavljenih u jednoumlju autokratskog režima, predstavlja jedan od naših glavnih programskih ciljeva, a dok se to ne desi, mi nastavljamo da vas o našem radu i borbi detaljno informišemo. Nadajući se danima kada će prenosi skupštine biti vidljivi i dostupni svim našim sugrađanima, pratite nas na našoj stranici https://gradzasvenas.rs/

Leave a Response