Информације о нашем раду

Rebalans budžeta je nedomaćinski i ruga se našim sugrađanima!

Treću sednicu Skupštine grada obeležila su i pitanja naših odbornika Uroša Vozarevića, Radosave Stanković, kao I obraćanje dr Stevana Orelja.

Negodujući zbog načina na koji način je Agencija za ruralni razvoj raspodelila novac građana Sremske Mitrovice, naš odbornik Uroš Vozarević se sa govornice obratio tumačeći njen izveštaj:

“Agencija za Ruralni razvoj na čijem čelu je bio sadašnji zamenik gradonačelnika Petar Samardžic sa fondom od 15 000 000 din. je na sledeći nacin rasporedio novac građana Sremske Mitrovice:

5 800 000 na plate i doprinose za četiri zaposlena

622 000 na nadzorni odbor

210 000 na putne troškove

260 000 na poštanske markice, poštarinu, mobilne telefone

285000 na održavanje kola, računarske opreme i internet stranice

400000 na zakup poslovnog prostora (kao da grad nema u svom vlasništvu više stotina kvadrata poslovnog prostora koji je prazan i ne raspoređen)

3 952 000 za usluge štampanja, komunalne troškove zakupljenih prostorija, čišćenje zakupljenih prostorija, stručne usluge

375 000 na reprezentacije (ručkovi,večere i sl)

470000 din na pretplate za magazine, novine i sl

260000din za gorivo (sto je 1800l godišnje za vozilo Škoda fabia 2003-5 godište koja po tome pređe 30 000km godišnje po Sremu)

 1 000 000din je dala za udruženja, privredu, voćarstvo, pčelarstvo, povrtarstvo, ekologiju, očuvanje kulturno istorijskog nasleđa, turizam, etno zdanja, edukaciju korisnika usluga agencije Ruralnog razvoja i sl što iznosi sramnih 6-7% od ukupnih novčanih sredstava kojima raspolaže agencija!

Izneli smo samo one “najzanimljivije“ stavke iz izvestaja o poslovanju agencije koje smo dobili kao materijal za treću skupstinu! Podaci su 100% tačni i naravno poražavajući, gde se tačno vidi kako se novac građana uliva u tokove partijske organizacije a s pokrićem i aminovanjem vladajuće koalicije!

Da rezimiramo. Agencija ima budžet od 15 miliona dinara, od kojih se za potrebe građanstva, odnosno onoga zbog čega su osnovani i postoje utroši milion. Ostalo ide na troškove same Agencije, na njihove plate, gorivo, održavanje vozila i druge razne banahalije! Upravo se kroz taj novac obezbeđuju sredstva za troškove predizborne kampanje stranke koju predstavljaju. Budite sigurni, nećemo vam preći preko ovoga!

Jedino je GG “Grad za sve nas” glasala protiv takvog rebalansa i nenamenskog trošenja novca!”

Gradonačelnici se sa govornice obratila i naša odbornica Radosava Stanković sledećim pitanjem:

   “ S obzirom na to da je naša grupa grđana “Grad za sve nas” na lokalnim izborima osvojila 11 odborničkih mandata, čime je stekla pravo da postane zakupac poslovnog prostora u svojini grada, mi smo zahtev za dodelu prostora  predali nadležnoj gradskoj upravi, 13. Jula. Iako smo nekoliko puta ukazivali na naš zahtev, nismo do danas dobili odgovor na isti. Kako je zahtev prosleđen u kabinet gradonačelnika, a prošlo je 86 dana od kako je predat, možete li odgovoriti u kom roku će nam prostorije biti dodeljene?

Umesto zaključka, prenosimo reči našeg odbornika dr Stevana Orelja:

„…Тu smo mi…pa kada pobedimo na nekim narednim izborima, možda ćete vi biti opozicija, pa ćete vi korigovati nas…

Pošto su moji prethodnici detaljno obrazložili probleme u rebalansu budžeta, da kažem javno, glasaćemo protiv ovog budžeta, zato što je otvoreno nedomaćinski i ruga se građanima sremskomitrovačke  opštine a  biće izglasan po sistemu „lako ćemo“ i svi ćemo otići svojim kućama…Meni je jasno da ste vi ubedljiva većina, mi smo za sada mala opoziciona partija i nadam se da ćemo u međuvremenu rasti i da ćemo biti dostojan protivnik!“

Leave a Response